Global menu

Our global pages

Close

Czy pracodawca zawsze musi udzielić urlopu na żądanie?

  • Poland
  • Employment law

27-02-2017

Pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie, jeśli interes firmy wymaga jego obecności w pracy. Odmowa udzielenia urlopu na żądanie powinna być jednak wyjątkiem, a nie regułą.
Możliwość skorzystania z tzw. urlopu na żądanie została wprowadzona wraz z nowelizacją Kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. Urlop ten, zwany przez niektórych „kacowym”, to inaczej prawo pracownika do żądania od pracodawcy udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez samego pracownika. Przepisy ograniczają ilość urlopu wypoczynkowego, o którą można w ten sposób zawnioskować, do czterech dni w roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. 

Pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie, jeśli interes firmy wymaga jego obecności w pracy. Odmowa udzielenia urlopu na żądanie powinna być jednak wyjątkiem, a nie regułą.

Możliwość skorzystania z tzw. urlopu na żądanie została wprowadzona wraz z nowelizacją Kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. Urlop ten, zwany przez niektórych „kacowym”, to inaczej prawo pracownika do żądania od pracodawcy udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez samego pracownika. Przepisy ograniczają ilość urlopu wypoczynkowego, o którą można w ten sposób zawnioskować, do czterech dni w roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. 

Cały artykuł przeczytasz w "Wiadomościach Handlowych", str. 34