Global menu

Our global pages

Close

E-papieros w miejscu pracy bezwzględnie zakazany

  • Poland
  • Employment law

23-03-2017

W dniu 8 września 2016 r. waperzy, czyli amatorzy e-papierosów, i palacze tradycyjnych wyrobów tytoniowych zostali w praktyce zrównani w zakresie uprawnień do „dymka” w czasie pracy – używanie e-papierosa w pomieszczeniach zakładu pracy stało się bezwzględnie zakazane. 
Przed 8 września 2016 r., czyli przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298 ze zm.), używanie e-papierosa w miejscu pracy było kwestią nieuregulowaną w przepisach prawa. Do korzystania z e-papierosów nie stosowało się zakazów dotyczących palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, których użycie było bezwzględnie zakazane w pomieszczeniach zakładu pracy.
W praktyce przyjmowało się, że pracodawca był uprawniony do ograniczenia prawa pracowników do korzystania z e-papierosów w miejscu pracy. Stosowne postanowienia powinny zostać zawarte w regulaminie pracy, a przy braku obowiązku posiadania regulaminu – w obwieszczeniu lub przekazane pracownikom w inny, przyjęty w zakładzie pracy sposób.

W dniu 8 września 2016 r. waperzy, czyli amatorzy e-papierosów, i palacze tradycyjnych wyrobów tytoniowych zostali w praktyce zrównani w zakresie uprawnień do „dymka” w czasie pracy – używanie e-papierosa w pomieszczeniach zakładu pracy stało się bezwzględnie zakazane. 

Przed 8 września 2016 r., czyli przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298 ze zm.), używanie e-papierosa w miejscu pracy było kwestią nieuregulowaną w przepisach prawa. Do korzystania z e-papierosów nie stosowało się zakazów dotyczących palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, których użycie było bezwzględnie zakazane w pomieszczeniach zakładu pracy.

W praktyce przyjmowało się, że pracodawca był uprawniony do ograniczenia prawa pracowników do korzystania z e-papierosów w miejscu pracy. Stosowne postanowienia powinny zostać zawarte w regulaminie pracy, a przy braku obowiązku posiadania regulaminu – w obwieszczeniu lub przekazane pracownikom w inny, przyjęty w zakładzie pracy sposób.

Cały artykuł przeczytasz w "Wiadomościach Handlowych", str. 39