Global menu

Our global pages

Close

Tomasz Zalewski o powolnej śmierci przetargu ograniczonego

  • Poland
  • Public procurement

19-04-2017

Coraz mniej postępowań wszczyna się w trybie przetargu ograniczonego. W okresie od 1 stycznia do 19 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 313 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. W tym samym okresie 2016 r. ogłoszeń tych było 562 – nastąpił zatem spadek o 45%. Analogiczna statystyka dla ogłoszeń poniżej progów unijnych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych to 125 ogłoszeń w 2017 r. i 216 ogłoszeń w 2016 r. – spadek o 42%.

Czym wytłumaczyć tak radykalne zmniejszenie popularności przetargu ograniczonego? Trybu, który nigdy nie był zbyt popularny, gdyż jak wynika ze statystyk publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w ciągu ostatnich lat liczba zamówień udzielanych w tym trybie nigdy nie przekroczyła 1% (np. 0,83% w roku 2015). Był to jednak tryb często wybierany do udzielania zamówień o dużej wartości. W 2015roku  13,4% wszystkich zamówień pod względem wartości było udzielonych właśnie w tym trybie (za Sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.).

Tomasz Zalewski wskazuje dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy, a wynikają one ze zmiany przepisów ustawy Pzp dokonanej w 2016 r.

Przeczytaj cały wpis pt. Powolna śmierć przetargu ograniczonego na naszym blogu EuroZamówienia.