Global menu

Our global pages

Close

Podsumowanie szkolenia „Matryca funkcji kontroli – wyznanie dla sektora bankowego”

  • Poland
  • Banking and finance

13-07-2017

W dniach 19-20 czerwca 2017 r. wspólnie z firmą C&F współorganizowaliśmy szkolenie pt. „Matryca funkcji kontroli – wyznanie dla sektora bankowego”. Jednym z prelegentów był dr Łukasz Cichy z naszego zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance. 
O skali zainteresowania tematem ze strony sektora bankowego niech świadczy fakt, że mimo zaplanowanego jednego terminu spotkania, zorganizowaliśmy jego drugą odsłonę, wychodząc naprzeciw licznym prośbom ze strony naszych klientów.
Na szkoleniu poruszono tematy związane z przystosowaniem banków do wymogu regulacyjnego w postaci obowiązku ustanowienia tzw. matrycy funkcji kontroli, o której mowa w §36 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MFiR z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 
Główne zagadnienia dotyczyły sposobu wyodrębniania tzw. procesów istotnych, zakresu celów ogólnych i szczegółowych, liczby i rodzajów kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz rodzajów niezależnego monitorowania.
Na szkoleniu zaproponowano kilkustopniowe podejście do sposobu wyodrębniania procesów istotnych poprzez ich zróżnicowanie rodzajowe (procesy biznesowe, procesy zarządzania ryzykiem oraz procesy wsparcia) wskazując, czy i w jaki sposób mogłyby one być umieszczone w matrycy funkcji kontroli. Wskazano, że podstawowym zagadnieniem, które muszą rozstrzygnąć banki, jest odpowiedź na pytanie: czy procesy zarządzania ryzykiem traktować, jako odrębne procesy istotne od procesów biznesowych, czy jedynie ujmować zasady zarządzania ryzykiem jako odrębny cel ogólny, bądź szczegółowy bez wyodrębniania procesowego? Podczas prezentacji omówiono konsekwencje praktyczne obu rozwiązań. Ponadto, wskazano, na ewentualną potrzebę dzielenia procesów na podprocesy, zamiast ujmowania ich jako całościowe procesy end to end.
Największym wyzwaniem na tym etapie prac okazuje się jednak odpowiednie zaadaptowanie kluczowych i krytycznych procesów wskazanych w Rekomendacji M KNF. Na szkoleniu zaprezentowano kilka podejść wdrożeniowych w zależności od możliwości implementacyjnych banku, jego zasobów i apetytu na ryzyko regulacyjne. 
W przypadku celów ogólnych i szczegółowych wskazano kilka sposobów ich wyodrębniania, podając konkretne przykłady takich rozwiązań.
Ważnym elementem szkolenia była próba zdefiniowania ogólnej liczby i proporcji kluczowych mechanizmów kontrolnych dokonana w oparciu o analizę podejścia procesowego w banku. Ponadto omówione zostały podstawowe obowiązki zatwierdzania mechanizmów, podkreślono też jakościowy charakter osądu przy ich wyborze.
W przypadku niezależnego monitorowania wskazano na główną trudność wdrożeniową w postaci niedostatecznej liczby komórek drugiej linii obrony odpowiedzialnych za testowanie pionowe oraz na określenia roli tzw. komórki kontroli wewnętrznej (komórki testowania pionowego). 
W drugiej części szkolenia zaprezentowano wypełnioną matrycę funkcji kontroli w dedykowanym matrycy systemie adaptiveMFK firmy C&F i omówiono kilka przykładów praktycznych. 

Zapraszamy do śledzenia zakładki Wydarzenia, w której informujemy o wszystkich organizowanych przez nasz warsztatach i konferencjach. 
Warto również śledzić nasze profile w social media: Twitter | LinkedIn

W dniach 19-20 czerwca 2017 r. wspólnie z firmą C&F zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Matryca funkcji kontroli – wyznanie dla sektora bankowego”. Jednym z prelegentów był dr Łukasz Cichy z naszego zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance

O skali zainteresowania tematem ze strony sektora bankowego niech świadczy fakt, że mimo zaplanowanego jednego terminu spotkania, zorganizowaliśmy jego drugą odsłonę, wychodząc naprzeciw licznym prośbom ze strony naszych klientów.

Na szkoleniu poruszono tematy związane z przystosowaniem banków do wymogu regulacyjnego w postaci obowiązku ustanowienia tzw. matrycy funkcji kontroli, o której mowa w §36 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MFiR z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

Główne zagadnienia dotyczyły sposobu wyodrębniania tzw. procesów istotnych, zakresu celów ogólnych i szczegółowych, liczby i rodzajów kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz rodzajów niezależnego monitorowania.

Na szkoleniu zaproponowano kilkustopniowe podejście do sposobu wyodrębniania procesów istotnych poprzez ich zróżnicowanie rodzajowe (procesy biznesowe, procesy zarządzania ryzykiem oraz procesy wsparcia) wskazując, czy i w jaki sposób mogłyby one być umieszczone w matrycy funkcji kontroli. Wskazano, że podstawowym zagadnieniem, które muszą rozstrzygnąć banki, jest odpowiedź na pytanie: czy procesy zarządzania ryzykiem traktować, jako odrębne procesy istotne od procesów biznesowych, czy jedynie ujmować zasady zarządzania ryzykiem jako odrębny cel ogólny, bądź szczegółowy bez wyodrębniania procesowego? Podczas prezentacji omówiono konsekwencje praktyczne obu rozwiązań. Ponadto, wskazano, na ewentualną potrzebę dzielenia procesów na podprocesy, zamiast ujmowania ich jako całościowe procesy end to end.

Największym wyzwaniem na tym etapie prac okazuje się jednak odpowiednie zaadaptowanie kluczowych i krytycznych procesów wskazanych w Rekomendacji M KNF. Na szkoleniu zaprezentowano kilka podejść wdrożeniowych w zależności od możliwości implementacyjnych banku, jego zasobów i apetytu na ryzyko regulacyjne. 

W przypadku celów ogólnych i szczegółowych wskazano kilka sposobów ich wyodrębniania, podając konkretne przykłady takich rozwiązań.

Ważnym elementem szkolenia była próba zdefiniowania ogólnej liczby i proporcji kluczowych mechanizmów kontrolnych dokonana w oparciu o analizę podejścia procesowego w banku. Ponadto omówione zostały podstawowe obowiązki zatwierdzania mechanizmów, podkreślono też jakościowy charakter osądu przy ich wyborze.

W przypadku niezależnego monitorowania wskazano na główną trudność wdrożeniową w postaci niedostatecznej liczby komórek drugiej linii obrony odpowiedzialnych za testowanie pionowe oraz na określenia roli tzw. komórki kontroli wewnętrznej (komórki testowania pionowego). 

W drugiej części szkolenia zaprezentowano wypełnioną matrycę funkcji kontroli w dedykowanym matrycy systemie adaptiveMFK firmy C&F i omówiono kilka przykładów praktycznych. 

 

Zapraszamy do śledzenia zakładki Wydarzenia, gdzie informujemy o wszystkich organizowanych przez nas warsztatach i konferencjach. 

Warto również obserwować nasze profile w social media: Twitter | LinkedIn