Global menu

Our global pages

Close

Nowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  • Poland
  • Banking and finance - Articles

24-07-2017


Trwają prace nad implementacją tzw. IV Dyrektywy AML do krajowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy istotnie zmodyfikują obowiązki instytucji sektora finansowego oraz niektórych innych przedsiębiorców w zakresie AML, a także zwiększą sankcje za ich naruszenie. Wymuszą też wprowadzenie sporych zmian w wewnętrznych procedurach tych podmiotów, co może wymagać czasochłonnych przygotowań. 

W dniu 12 lipca 2017 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projektowane regulacje istotnie zmienią zasady prowadzenia działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadzą one obowiązek podejmowania tych działań w oparciu o analizę ryzyka, którego identyfikacja i ocena będzie obowiązkowa dla każdej instytucji obowiązanej. Sama lista instytucji obowiązanych do stosowania ustawy również ulegnie powiększeniu.

Zmiana definicji PEPa

Rozszerzeniu ulegnie definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Według nowych regulacji nie będą to jedynie obcokrajowcy, 
ale będą nimi mogli być również obywatele Polski. Wymusi to badanie, czy klient nie jest PEPem również na tych przedsiębiorcach, którzy obecnie omijają ten problem poprzez świadczenie usług wyłącznie obywatelom Polski. Ponadto, zaostrzone rygory przeprowadzania transakcji z udziałem PEPów będą obowiązywały również co najmniej przez kolejnych 12 miesięcy po tym, 
jak dana osoba przestała zajmować eksponowane stanowisko polityczne.

Konieczne nowe procedury

Obok standardowej procedury wewnętrznej przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu każda instytucja obowiązana będzie zmuszona do wdrożenia dodatkowej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów AML. Obok tej procedury podmioty będące członkami grupy kapitałowej będą musiały posiadać grupową procedurę AML.

Beneficjent rzeczywisty

Nowe regulacje dopuszczają możliwość uznania za beneficjenta rzeczywistego również osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze u klienta 
w przypadku, gdy innego beneficjenta nie udało się ustalić. Jednocześnie 
z 18-miesięcznym vacatio legis powstanie centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, do którego większość typów spółek handlowych będzie obowiązana zgłaszać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych.

Wyższe kary

Wprowadzone zostaną również wyższe niż dotychczas kary pieniężne za naruszenie regulacji AML. Obecnie najwyższa kara pieniężna sięga 750 000 zł, 
a według nowych przepisów będzie to nawet 10% przychodu rocznego osoby prawnej lub prawie 21 mln zł dla osoby fizycznej. Dojdą do tego inne rodzaje kar administracyjnych, jak np. zakaz prowadzenia działalności regulowanej lub zakaz pełnienia określonych funkcji przez osobę fizyczną.
Ustawa ma wejść w życie z trzymiesięcznym vacatio legis.

Trwają prace nad implementacją tzw. IV Dyrektywy AML do krajowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy istotnie zmodyfikują obowiązki instytucji sektora finansowego oraz niektórych innych przedsiębiorców w zakresie AML, a także zwiększą sankcje za ich naruszenie. Wymuszą też wprowadzenie sporych zmian w wewnętrznych procedurach tych podmiotów, co może wymagać czasochłonnych przygotowań. 

W dniu 12 lipca 2017 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projektowane regulacje istotnie zmienią zasady prowadzenia działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadzą one obowiązek podejmowania tych działań w oparciu o analizę ryzyka, którego identyfikacja i ocena będzie obowiązkowa dla każdej instytucji obowiązanej. Sama lista instytucji obowiązanych do stosowania ustawy również ulegnie powiększeniu.

Zmiana definicji PEPa

Rozszerzeniu ulegnie definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Według nowych regulacji nie będą to jedynie obcokrajowcy, ale będą nimi mogli być również obywatele Polski. Wymusi to badanie, czy klient nie jest PEPem również na tych przedsiębiorcach, którzy obecnie omijają ten problem poprzez świadczenie usług wyłącznie obywatelom Polski. Ponadto, zaostrzone rygory przeprowadzania transakcji z udziałem PEPów będą obowiązywały również co najmniej przez kolejnych 12 miesięcy po tym, jak dana osoba przestała zajmować eksponowane stanowisko polityczne.

Konieczne nowe procedury

Obok standardowej procedury wewnętrznej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każda instytucja obowiązana będzie zmuszona do wdrożenia dodatkowej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów AML. Obok tej procedury podmioty będące członkami grupy kapitałowej będą musiały posiadać grupową procedurę AML.

Beneficjent rzeczywisty

Nowe regulacje dopuszczają możliwość uznania za beneficjenta rzeczywistego również osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze u klienta w przypadku, gdy innego beneficjenta nie udało się ustalić. Jednocześnie z 18-miesięcznym vacatio legis powstanie centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, do którego większość typów spółek handlowych będzie obowiązana zgłaszać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych.

Wyższe kary

Wprowadzone zostaną również wyższe niż dotychczas kary pieniężne za naruszenie regulacji AML. Obecnie najwyższa kara pieniężna sięga 750 000 zł, a według nowych przepisów będzie to nawet 10% przychodu rocznego osoby prawnej lub prawie 21 mln zł dla osoby fizycznej. Dojdą do tego inne rodzaje kar administracyjnych, jak np. zakaz prowadzenia działalności regulowanej lub zakaz pełnienia określonych funkcji przez osobę fizyczną. 

Ustawa ma wejść w życie z trzymiesięcznym vacatio legis.