Global menu

Our global pages

Close

Jak ograniczyć odpowiedzialność członka zarządu?

  • Poland
  • Tax planning and consultancy

28-11-2017

Sprawowanie funkcji członka zarządu związane jest z podejmowaniem wielu ważnych decyzji dla spółki, często pod presją czasu i nierzadko w sytuacji asymetrii informacji – gdy członek zarządu dysponuje niepełnym zakresem informacji potrzebnym do podjęcia bezpiecznej i trafnej decyzji. Członkowie zarządu są uprawnieni do podejmowania wszystkich czynności tzw. zwykłego zarządu spółką, a więc wszelkich czynności podejmowanych w toku normalnej działalności gospodarczej spółki, począwszy od podpisywania deklaracji podatkowych a skończywszy na wdrożeniu modelu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Ten szeroki zakres kompetencji członka zarządu przekłada się również na szeroki zakres osobistej odpowiedzialności, zarówno majątkowej (gdy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem) jak i karnej...

Czytaj cały artykuł Małgorzaty Sajkiewicz, opublikowany w listopadowym wydaniu magazynu wydawanego przez AHK >