Global menu

Our global pages

Close

Problematyka niezależności arbitrów - innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution

  • Poland
  • International arbitration
  • Litigation and dispute management

10-11-2017

Zapraszamy do lektury tekstu Macieja Jóźwiaka, opublikowanego w E-Przeglądzie arbitrażowym (1-2/2017). Autor omawia w nim problematykę wyboru arbitrów w postępowaniach arbitrażowych oraz analizuje kwestię, czy fakt wyboru arbitra przez stronę wpływa na jego orzekanie w sprawie. Czytaj >

E-Przegląd arbitrażowy wydawany jest przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan we współpracy z WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.