Global menu

Our global pages

Close

Podsumowanie warsztatu „Od tantiem po diamenty – szerokie zastosowanie technologii blockchain w biznesie”

  • Poland
  • Other

08-02-2018

W dniu 6 grudnia 2017 r. kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland wspólnie z BPCC zorganizowała warsztat pt. „Od tantiem po diamenty – szerokie zastosowanie technologii blockchain w biznesie”. Spotkanie prowadzili: Tomasz Zalewski, partner zarządzający, szef praktyki TMT, Paweł Dudojc, senior consultant w Zespole Compliance i Ryzyka Regulacyjnego oraz Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, CEE Chief Technology Officer, IBM Academy of Technology.

W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe obszary gospodarki, w których może znaleźć zastosowanie technologia rejestru rozproszonego blockchain. Zaprezentowano podstawowe założenia prawne oraz ekonomiczne, na których opiera się blockchain, a także wpływ tego rozwiązania rozwój innowacyjności.  
Czy blockchain to rzeczywiście rewolucja w kontekście cyklu życia nowych technologii wg Gartnera? Jak działa bitcoin oraz czym są i jak działają smart kontrakty? Jakie regulacje mają zastosowanie do blockchain oraz jaka może być ich przyszłość? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzieliśmy w trakcie spotkania. Prelegenci zmierzyli się też z zadaniem obalenia mitów nt. rzeczywistości technologii rejestru rozproszonego.
Wykorzystanie technologii blockchain
Potencjał  technologii blockchain, przedstawionej w 2008 r. przez Satoshi Nakamoto jako podstawy dla funkcjonowania kryptowaluty bitcoin, z czasem zaczął znacznie wykraczać poza jej pierwotne zastosowanie. Dzisiaj blockchain staje się powoli elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, a jego zastosowanie może mieć wymierne korzyści w aspekcie społecznym i gospodarczym. Technologią tą interesują się banki, ubezpieczyciele, inwestorzy, firmy technologiczne i rządy. 
Stopniowe wprowadzanie blockchain wywrze znaczący wpływ nie tylko na sektor usług finansowych, ale też na szerokie spektrum transakcji handlowych w wymiarze globalnym. Kluczowe obszary, w których technologia blockchain może być użyteczna, to właśnie usługi finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie łańcuchem dostaw (realizacja płatności w oparciu o dane o wykonaniu dostaw; weryfikacja poszczególnych etapów dostaw w łańcuchu logistycznym) czy wreszcie administracja rządowa.
Podstawowa innowacja wprowadzana przez technologię blockchain to możliwość zmniejszenia ryzyka transakcyjnego poprzez wprowadzenie mechanizmu jednoznacznie weryfikującego dane zapisywane w dowolnej bazie danych bez potrzeby odwoływania się do zaufanej osoby trzeciej. Daje to wiele możliwości nowego spojrzenia na znane problemy. Szczególnie widoczne są one w sektorze finansowym.
Korzyści z wdrożenia blockchain w sektorze bankowym, wynikające bezpośrednio z właściwości tej technologii, to m.in.: wyeliminowanie pośredników, niższe koszty funkcjonowania(automatyzacja procesów), szybsze rozliczenia, większa przejrzystość i większe bezpieczeństwo w aspekcie technicznym – rozproszona sieć blockchain uniezależnia od jednego, centralnego podmiotu. Nieodwracalność rejestru umożliwia szybkie zidentyfikowanie wszelkich prób ingerencji i błędów. Ze względu na ww. korzyści banki upatrują zastosowanie technologii blockchain w takich obszarach, jak: nowe systemy płatnicze, umowy, wnioski, kontrakty, aktualizacja danych o kliencie, procesy identyfikacji klientów, AML, ubezpieczenia i polisy. Z punktu widzenia klientów główne korzyści to szybsze, tańsze i łatwiejsze transakcje, a co za tym idzie – wyższa jakość oferowanych usług i większa kontrola nad danymi osobowymi. 
Zastosowanie technologii nie ogranicza się tylko do sektora finansowego – może ona np. pomóc twórcom udostępniać ich dzieła i zarządzać prawami autorskimi (wypłata należności licencyjnych za każde użycie utworu muzycznego lub audiowizualnego). Bloki rejestrów mogą zastąpić funkcję notariusza. Obszarem, w którym technologia blockchain może znaleźć powszechne zastosowanie, jest administracja – śledzenie podatków i składek, obieg elektronicznych faktur, elektroniczny rejestr ludności czy rejestrowanie samochodów za pośrednictwem elektronicznego systemu opartego na blockchain (przykład Estonii). 
Technologia blockchain może również służyć do prowadzenia elektronicznych rejestrów praw własności, nieruchomości czy do organizowania systemów do e-głosowania. 
Nie należy jednak patrzeć na te technologię jako uniwersalnego panaceum. Blockchain przyda się tylko tam, gdzie mamy do czynienia z co najmniej kilkoma podmiotami, które realizują transakcje między sobą. Blockchain wymaga także wdrożenia odpowiedniego oprogramowania, co wiąże się z konkretnymi wymaganiami technicznymi. 
Oceniając projekty oparte na blockchain, warto mieć w sobie odrobinę sceptycyzmu – ze względu na duże zainteresowanie mediów tą tematyką pojawia się wiele projektów, które wykorzystują tę modę, nie oferując żadnej istotnej innowacji. Blockchain to technologia informatyczna – innowacyjna, co nie oznacza uniwersalna. 
Dlatego też ważne jest, aby rozumieć podstawy tej technologii – choćby po to, aby móc ocenić jej właściwości względem tradycyjnych rozwiązań. 
Aby nie teoretyzować, przyjrzeliśmy się kilku przykładom wdrożeń technologii blockchain w ostatnich dwóch latach. Ciekawym przykładem jest Everledger – rozwiązanie zarządzające cyklem życia diamentów na świecie. Śledzenie cyklu życia danego zasobu jest wzorcowym zastosowaniem dla technologii blockchain. Kolejny ciekawy przykład to platforma oparta na technologii Hyperledger Fabric (open source blockchain) do śledzenia żywności (zwierzęta, mięso, warzywa, owoce) od ich pierwszego producenta (gospodarstwa rolniczego) po konsumenta w sklepie detalicznym. Rozwiązanie takie zostało wdrożone w 2016 roku przez sieć supermarketów Walmart na rynku chińskim. W 2017 roku pojawiło się kilka podobnych platform powołanych wspólnie przez producentów żywności. Inny ciekawy przykład to usługa zdalnego głosowania dla inwestorów w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rozwiązanie oparte o technologie blockchain wdrożył Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z końcem 2017 roku, zapraszając do innowacyjnego projektu wybrane spółki notowane na warszawskiej giełdzie, domy maklerskie oraz KNF. Oczywiście usługa e-głosowania może mieć o wiele szersze zastosowanie, nie tylko na potrzeby obsługi WZA.
Ważne, aby pamiętać, że technologia blockchain – oprócz wielu benefitów, jakie wnosi szczególnie w obszarze usprawniania i automatyzowanie współpracy pomiędzy organizacjami i klientami – ma też swoje ograniczenia. Zarówno u nas w kraju, jak i na świecie obserwujemy wiele wdrożeń i coraz nowsze przypadki użycia, zdecydowanie pokazujące, iż blockchain to dużo więcej niż kryptowaluty.
ICO
W drugiej części spotkania omówiliśmy problematykę ICO (Initial Coin Offering). W tym aspekcie przedstawiono, czym są tokeny, oraz jakie rodzaje tokenów funkcjonują w praktyce. Pozwoliło to wprowadzić słuchaczy w problematykę ICO, jego podstawowych mechanizmów oraz podobieństw i różnić do klasycznych metod finansowania przedsiębiorstw. Następnie omówione zostały ryzyka oraz zalety, z jakimi wiązać może się inwestowanie w ramach ICO, jak również pozyskiwanie kapitału za pomocą tej metody. W końcowej części wydarzenia przedstawiano stan rozwoju rynku ICO oraz perspektywy jego wzrostu. 

W dniu 6 grudnia 2017 r. kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland wspólnie z BPCC zorganizowała warsztat pt. „Od tantiem po diamenty – szerokie zastosowanie technologii blockchain w biznesie”. Spotkanie prowadzili: Tomasz Zalewski, partner zarządzający, szef praktyki TMT, Paweł Dudojc, senior consultant w Zespole Compliance i Ryzyka Regulacyjnego oraz Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, CEE Chief Technology Officer, IBM Academy of Technology.

W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe obszary gospodarki, w których może znaleźć zastosowanie technologia rejestru rozproszonego blockchain. Zaprezentowano podstawowe założenia prawne oraz ekonomiczne, na których opiera się blockchain, a także wpływ tego rozwiązania rozwój innowacyjności.  

Czy blockchain to rzeczywiście rewolucja w kontekście cyklu życia nowych technologii wg Gartnera? Jak działa bitcoin oraz czym są i jak działają smart kontrakty? Jakie regulacje mają zastosowanie do blockchain oraz jaka może być ich przyszłość? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzieliśmy w trakcie spotkania. Prelegenci zmierzyli się też z zadaniem obalenia mitów nt. rzeczywistości technologii rejestru rozproszonego.

Wykorzystanie technologii blockchain

Potencjał  technologii blockchain, przedstawionej w 2008 r. przez Satoshi Nakamoto jako podstawy dla funkcjonowania kryptowaluty bitcoin, z czasem zaczął znacznie wykraczać poza jej pierwotne zastosowanie. Dzisiaj blockchain staje się powoli elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, a jego zastosowanie może mieć wymierne korzyści w aspekcie społecznym i gospodarczym. Technologią tą interesują się banki, ubezpieczyciele, inwestorzy, firmy technologiczne i rządy. 

Stopniowe wprowadzanie blockchain wywrze znaczący wpływ nie tylko na sektor usług finansowych, ale też na szerokie spektrum transakcji handlowych w wymiarze globalnym. Kluczowe obszary, w których technologia blockchain może być użyteczna, to właśnie usługi finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie łańcuchem dostaw (realizacja płatności w oparciu o dane o wykonaniu dostaw; weryfikacja poszczególnych etapów dostaw w łańcuchu logistycznym) czy wreszcie administracja rządowa.

Podstawowa innowacja wprowadzana przez technologię blockchain to możliwość zmniejszenia ryzyka transakcyjnego poprzez wprowadzenie mechanizmu jednoznacznie weryfikującego dane zapisywane w dowolnej bazie danych bez potrzeby odwoływania się do zaufanej osoby trzeciej. Daje to wiele możliwości nowego spojrzenia na znane problemy. Szczególnie widoczne są one w sektorze finansowym.

Korzyści z wdrożenia blockchain w sektorze bankowym, wynikające bezpośrednio z właściwości tej technologii, to m.in.: wyeliminowanie pośredników, niższe koszty funkcjonowania(automatyzacja procesów), szybsze rozliczenia, większa przejrzystość i większe bezpieczeństwo w aspekcie technicznym – rozproszona sieć blockchain uniezależnia od jednego, centralnego podmiotu. Nieodwracalność rejestru umożliwia szybkie zidentyfikowanie wszelkich prób ingerencji i błędów. Ze względu na ww. korzyści banki upatrują zastosowanie technologii blockchain w takich obszarach, jak: nowe systemy płatnicze, umowy, wnioski, kontrakty, aktualizacja danych o kliencie, procesy identyfikacji klientów, AML, ubezpieczenia i polisy. Z punktu widzenia klientów główne korzyści to szybsze, tańsze i łatwiejsze transakcje, a co za tym idzie – wyższa jakość oferowanych usług i większa kontrola nad danymi osobowymi. 

Zastosowanie technologii nie ogranicza się tylko do sektora finansowego – może ona np. pomóc twórcom udostępniać ich dzieła i zarządzać prawami autorskimi (wypłata należności licencyjnych za każde użycie utworu muzycznego lub audiowizualnego). Bloki rejestrów mogą zastąpić funkcję notariusza. Obszarem, w którym technologia blockchain może znaleźć powszechne zastosowanie, jest administracja – śledzenie podatków i składek, obieg elektronicznych faktur, elektroniczny rejestr ludności czy rejestrowanie samochodów za pośrednictwem elektronicznego systemu opartego na blockchain (przykład Estonii). 

Technologia blockchain może również służyć do prowadzenia elektronicznych rejestrów praw własności, nieruchomości czy do organizowania systemów do e-głosowania. 

Nie należy jednak patrzeć na te technologię jako uniwersalnego panaceum. Blockchain przyda się tylko tam, gdzie mamy do czynienia z co najmniej kilkoma podmiotami, które realizują transakcje między sobą. Blockchain wymaga także wdrożenia odpowiedniego oprogramowania, co wiąże się z konkretnymi wymaganiami technicznymi. 

Oceniając projekty oparte na blockchain, warto mieć w sobie odrobinę sceptycyzmu – ze względu na duże zainteresowanie mediów tą tematyką pojawia się wiele projektów, które wykorzystują tę modę, nie oferując żadnej istotnej innowacji. Blockchain to technologia informatyczna – innowacyjna, co nie oznacza uniwersalna. 

Dlatego też ważne jest, aby rozumieć podstawy tej technologii – choćby po to, aby móc ocenić jej właściwości względem tradycyjnych rozwiązań. 

Aby nie teoretyzować, przyjrzeliśmy się kilku przykładom wdrożeń technologii blockchain w ostatnich dwóch latach. Ciekawym przykładem jest Everledger – rozwiązanie zarządzające cyklem życia diamentów na świecie. Śledzenie cyklu życia danego zasobu jest wzorcowym zastosowaniem dla technologii blockchain. Kolejny ciekawy przykład to platforma oparta na technologii Hyperledger Fabric (open source blockchain) do śledzenia żywności (zwierzęta, mięso, warzywa, owoce) od ich pierwszego producenta (gospodarstwa rolnego) po konsumenta w sklepie detalicznym. Rozwiązanie takie zostało wdrożone w 2016 roku przez sieć supermarketów Walmart na rynku chińskim. W 2017 roku pojawiło się kilka podobnych platform powołanych wspólnie przez producentów żywności. Inny ciekawy przykład to usługa zdalnego głosowania dla inwestorów w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rozwiązanie oparte o technologie blockchain wdrożył Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z końcem 2017 roku, zapraszając do innowacyjnego projektu wybrane spółki notowane na warszawskiej giełdzie, domy maklerskie oraz KNF. Oczywiście usługa e-głosowania może mieć o wiele szersze zastosowanie, nie tylko na potrzeby obsługi WZA.

Ważne, aby pamiętać, że technologia blockchain – oprócz wielu benefitów, jakie wnosi szczególnie w obszarze usprawniania i automatyzowanie współpracy pomiędzy organizacjami i klientami – ma też swoje ograniczenia. Zarówno u nas w kraju, jak i na świecie obserwujemy wiele wdrożeń i coraz nowsze przypadki jej wykorzystania, zdecydowanie pokazujące, iż blockchain to dużo więcej niż kryptowaluty.

ICO

W drugiej części spotkania omówiliśmy problematykę ICO (Initial Coin Offering). W tym aspekcie przedstawiono, czym są tokeny, oraz jakie rodzaje tokenów funkcjonują w praktyce. Pozwoliło to wprowadzić słuchaczy w problematykę ICO, jego podstawowych mechanizmów oraz podobieństw i różnić w stosunku do klasycznych metod finansowania przedsiębiorstw. Następnie omówione zostały ryzyka oraz zalety, z jakimi wiązać może się inwestowanie w ramach ICO, jak również pozyskiwanie kapitału za pomocą tej metody. W końcowej części wydarzenia przedstawiano stan rozwoju rynku ICO oraz perspektywy jego wzrostu. 


Tekst powstał we współpracy z Karoliną Marzantowicz.