Global menu

Our global pages

Close

Umowa reasekuracji – dziś i w przyszłości

  • Poland
  • Insurance and reinsurance

21-08-2018

Do tej pory udawało się uniknąć sporów sądowych dotyczących wykonania umów reasekuracji, ale ten stan nie będzie trwał wiecznie. A na taką okoliczność dobrze jest mieć dopracowaną umowę, która należycie zabezpiecza interesy spółki.

Zapraszamy do lektury artykułu Pawła Stykowskiego, opublikowanego w Miesięczniku Ubezpieczeniowym (lipiec/sierpień 2018).