Global menu

Our global pages

Close

IP Box

  • Poland
  • Tax planning and consultancy

26-11-2018

Tak jak w krajach chcących zadbać o brak odpływu podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową – także w Polsce ustawodawca ma zaproponować rozwiązanie czyniące polski system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających nowe technologie.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm w dniu 23 października 2018 r.,Senat nie wniósł poprawek (stan na dzień oddania artykułu do druku), zawiera korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej. Rozwiązanie to ma wpłynąć na wzrost inwestowania w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Polsce i zgodnie z intencją ustawodawcy zapobiegać lokowaniu przez przedsiębiorców posiadanych praw własności intelektualnej w krajach, które oferują korzystniejsze opodatkowanie przychodów z komercjalizacji tych praw...

Cały artykuł Anny Derdak, szefa zespołu doradztwa podatkowego, przeczytasz w listopadowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego, str. 37.