Global menu

Our global pages

Close

Jakie obowiązki nakłada na podmioty prywatne projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

  • Poland
  • Privacy, data protection and cybersecurity

16-07-2018

Usługi cyfrowe stają się istotną częścią gospodarki światowej. Społeczeństwa coraz częściej polegają na ich dostępności także w celu zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dostawa wody, prądu czy żywności. Z uwagi na rosnącą rolę tych usług nierzadko stają się one celem cyberataków. Przykładowo, w 2017 r. liczba cyberataków polegających na nieuzasadnionej odmowie dostępu do usługi (z ang. DDoS - disturbed denial of service) uległa podwojeniu w porównaniu z rokiem 2016.

W związku z rosnącą liczbą cyberataków oraz ich rozmiarami, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stało się jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych rządów. Państwo jednak nie jest w stanie samodzielnie zapewnić swoim obywatelom ochrony przed cyberatakami. Część obowiązków związanych z taką ochroną ma obciążać przedsiębiorców – przede wszystkim tych, którzy świadczą tzw. usługi kluczowe oraz większych dostawców usług cyfrowych.

Współpraca kluczem do sukcesu

Odpowiedzią na zagrożenia związane z cyberprzestępczością jest projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (po II czytaniu w Sejmie, które odbyło się 3 lipca 2018 r., projekt skierowany został do komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania). Stanowić on ma implementację postanowień tzw. dyrektywy NIS (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii).

Rozwiązania w nim przewidziane opierają się na założeniu, że kwestia cyberbezpieczeństwa jest ważna nie tylko dla sektora publicznego, ale także sektora prywatnego. Środkiem do osiągnięcia tego wspólnego celu ma być stworzenie ram ich (obligatoryjnej!) współpracy. W konsekwencji projekt nakłada określone obowiązki nie tylko na podmioty publiczne, ale także na podmioty prywatne będące operatorami usług kluczowych lub dostawcami usług cyfrowych. Niewykonanie tych obowiązków może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej – w przypadku uporczywego niewykonywania obowiązków i postania określonych zagrożeń może ona wynosić nawet 1 000 000 zł...

Czytaj cały tekst "Cyberbezpieczeństwo – wspólnym wysiłkiem do wspólnego celu" autorstwa dr Darii Gęsickiej, opublikowany na naszym blogu IP w sieci.