Global menu

Our global pages

Close

Kontrowersje wokół "ustawy prądowej"

  • Poland
  • Energy and infrastructure

11-01-2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszła budząca wielkie napięcie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest ona legislacyjną odpowiedzią na polityczno-gospodarczo-społeczny problem znaczących podwyżek cen energii elektrycznej. Jest również źródłem burzliwej dyskusji wykraczającej poza obszar branży energetycznej. Gorączka prawotwórcza, w jakiej ustawa została opracowana, spowodowała, że jest w niej wiele niejasnych, niepewnych, kontrowersyjnych oraz niebezpiecznych mechanizmów, zagrażających stabilności rynku energii.

Nasz zespół prawa energetycznego pod kierunkiem Łukasza Jankowskiego analizuje kwestie związane z "ustawą prądową".

Poniżej trzy ostatnie publikacje na ten temat.

Co z tą energią? Ceny energii elektrycznej w 2019 roku | Paweł Makaruk

Powrót do starej ceny energii elektrycznej | Łukasz Jankowski

Obniżka cen energii dla firm - niepewne cztery miesiące | Komentarz Łukasza Jankowskiego dla serwisu Prawo.pl