Global menu

Our global pages

Close

Cztery rzeczy, które trzeba wiedzieć o gospodarce obiegu zamkniętego

  • Poland
  • Environment

01-06-2019

Branża chemiczna w ostatnim czasie nie miała łatwo, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska. Obecnie trwa okres na dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT dotyczących wspólnych systemów oczyszczenia ścieków i gazów odlotowych oraz zarządzania nimi, a także produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych. Równolegle trwają pracę na poziomie unijnym nad kształtem konkluzji BAT dotyczących oczyszczania gazów odpadowych. Wydaje się jednak, że to gospodarka obiegu zamkniętego wyznacza obecnie najważniejszy trend w branży chemicznej.

W maju 2018 r. Unia Europejska przyjęła długo oczekiwany pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, czyniąc ją tym samym jednym z najgorętszych tematów ubiegłego roku. Nic nie wskazuje, aby ten trend miał się w najbliższym czasie zmienić. Pakiet odpadowy wymaga jeszcze implementacji do krajowych porządków prawnych. Termin ten upływa 5 lipca 2020 r. Oprócz opublikowania mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w chwili obecnej brak jest projektów aktów prawnych wdrażających unijne dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Nie oznacza to, że polscy przedsiębiorcy nie powinni nic robić. Wręcz przeciwnie, odejście od obecnie funkcjonującego modelu gospodarki liniowej, opartego na zasadzie „weź, zrób, wyrzuć”, wymaga czasu oraz zmiany funkcjonujących modeli biznesowych. Z tego powodu przejście na gospodarkę cyrkularną, zakładającą efektywniejsze korzystanie z surowców oraz zamknięcie obiegu korzystania z produktów, wymaga przede wszystkim zmiany w dotychczasowym sposobie myślenia – a to wszystko wymaga czasu i planowania. Warto zatem poznać główne idee przyświecające koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego wynikające z przepisów unijnych, które powinny zostać odzwierciedlone w ustawodawstwie krajowym.

Czytaj cały artykuł Joanny Kwaśny-Krajewskiej >>

Tekst ukazał się w majowym numerze kwartalnika "Chemia i Biznes".