Global menu

Our global pages

Close

Tryby udzielania zamówień publicznych – wady i zalety

  • Poland
  • Procurement strategies
  • Public procurement

16-07-2019

Każdy z trybów udzielania zamówień publicznych ma swoje wady i zalety, dlatego zamawiający przed jego wyborem powinien dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, w szczególności stopień skomplikowania zamawianych produktów czy usług, ich powszechną dostępność na rynku, konieczność ich dostosowania do specyficznych potrzeb zamawiającego oraz czas, jaki ma na udzielenie i wykonanie zamówienia. Zamawiający powinien również wziąć pod uwagę własne zasoby w zakresie wiedzy merytorycznej co do przedmiotu zamówienia. Wyczerpujące sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, czy programu funkcjonalno- -użytkowego przekłada się bowiem na szybsze wykonanie umowy i brak sporów między wykonawcą a zamawiającym.

Wszystkie tryby udzielania zamówień publicznych szczegółowo omawia dr Magdalena Łuczak-Golenia w dzienniku Rzeczpospolita z dn. 16 lipca 2019.

Artykuł pt. "Tryby udzielania zamówień publicznych – wady i zalety" dostępny jest również online >>