Global menu

Our global pages

Close

Niepewna przyszłość arbitrażu inwestycyjnego – klauzule rozstrzygania sporów w wewnątrzwspólnotowych traktatach inwestycyjnych

  • Poland
  • Investment treaty arbitration

08-08-2019

Zgodność międzynarodowych traktatów inwestycyjnych z prawem Unii Europejskiej jest od dłuższego czasu źródłem wielu kontrowersji. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Achmea (dawniej Eureko) przeciwko Słowacji wyjaśniła kilka istotnych kwestii dotyczących problemu i postawiła szereg znaków zapytania co do przyszłości wewnątrzwspólnotowego arbitrażu inwestycyjnego. Deklaracja polityczna wydana przez przedstawicieli rządów państw członkowskich UE (dalej Deklaracja Polityczna) wyjaśnia implikacje Decyzji TSUE i określa szereg działań, które państwa sygnatariusze zobowiązały się podjąć w celu zapewnienia zgodności z prawem UE. Decyzja TSUE oraz Deklaracja Polityczna demonstrują, że klauzule rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem przyjmującym zawarte w wewnątrzwspólnotowych traktatach inwestycyjnych nie są zgodne z prawem UE, przez co rozwiązywanie sporów między inwestorami a państwami członkowskimi UE w drodze arbitrażu inwestycyjnego może nie być już możliwe.

Krzysztof Wierzbowski i Aleksander Szostak w artykule opublikowanym w czerwcowym wydaniu Palestry omawiają możliwe implikacje Decyzji TSUE i Deklaracji Politycznej. Czytaj >