Global menu

Our global pages

Close

Model postępowania skargowego w aktualnym stanie prawnym oraz na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

  • Poland
  • Public procurement

13-11-2019

14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a wraz z nią Przepisy wprowadzające ustawę. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. i przewiduje zmiany m.in. w przepisach dotyczących środków ochrony prawnej, w szczególności w zakresie postępowania skargowego. Pomimo że ustawa wprowadza odmienne od dotychczasowych rozwiązania np. jeden wyspecjalizowany sąd okręgowy do rozstrzygania skarg od orzeczeń KIO (Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd zamówień publicznych), to nie są to rozwiązania nowe, gdyż były już przedtem stosowane w Polsce.

Zmianie ulegnie termin do wniesienia skargi – z 7 do 14 dni, co ma umożliwić podmiotom dokładniejsze zapoznanie się z zaskarżanym orzeczeniem, a w konsekwencji przełożyć się na wyższą jakość wnoszonych skarg. Dłuższy termin na złożenie skargi ma na celu także zwiększenie gwarancji merytorycznej analizy orzeczenia Izby oraz przygotowania się do sporządzenia skargi, co może przełożyć się na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania przed sądem. Wydłużeniu terminu do 30 dni uległ również okres, jaki na wniesienie skargi ma Prezes Urzędu.

W przepisach wprowadzających nową ustawę przewiduje się również obniżenie opłat sądowych od skarg na orzeczenia KIO. Aktualnie obowiązująca opłata, tj. pięciokrotność wpisu wniesionego do odwołania ma ulec obniżeniu do wysokości trzykrotności. Zmianę niewątpliwie należy ocenić jako pozytywną, bowiem skarg na wyroki KIO jest zdecydowanie za mało. Pomysł zmniejszenia opłaty od skargi spotkał się z dużą aprobatą wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców, dla których kalkulacja kosztów dochodzenia swoich praw przed sądem była kluczowa dla podjęcia decyzji o wniesieniu środka zaskarżenia.

 

Zapraszamy do lektury całego artykułu Witolda Sławińskiego pt. "Model postępowania skargowego w aktualnym stanie prawnym oraz na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych". Materiał ukazał się w piśmie „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” (listopad – grudzień 2019).