Global menu

Our global pages

Close

Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych

  • Poland
  • Public procurement

14-11-2019

Przesłanka poważnego naruszenia obowiązków zawodowych nastręcza wielu trudności interpretacyjnych i jest trudna do zastosowania w praktyce przez zamawiającego. Niedookreślony charakter przesłanki, pomimo jej fakultatywnego charakteru, nadal budzi wątpliwości i prowadzi do konfliktów z wykonawcami. Z tego powodu pojęcie poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, czy też poważnego wykroczenia zawodowego, poddawane było wykładni w orzecznictwie krajowym i europejskim.

 

Zapraszamy do lektury artykułu Adriany Gostępskiej pt. "Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych". Materiał ukazał się w piśmie „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” (listopad – grudzień 2019).