Global menu

Our global pages

Close

Molestowanie i mobbowanie online

  • Poland
  • Other

08-03-2020

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik zdalny mogą „na równi” z pracującymi w biurze stać się ofiarami zachowania sankcjonowanego na gruncie prawa pracy. W takim przypadku działania i narzędzia wymierzone przeciwko innemu pracownikowi będą dostosowane do specyfiki pracy na odległość.

Zapraszamy do lektury tekstu Natalii Nawrockiej na blogu Kodeks w pracy.