Global menu

Our global pages

Close

Molestowanie i mobbowanie on-line

  • Poland
  • Employment law

03-08-2020

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik zdalny mogą „na równi” z zatrudnionymi w biurze stać się ofiarami zachowania sankcjonowanego na gruncie prawa pracy. W takim przypadku działania i narzędzia wymierzone przeciwko innemu pracownikowi będą dostosowane do specyfiki pracy na odległość.

Przeczytaj wpis Natalii Nawrockiej na blogu Kodeks w pracy >>