Global menu

Our global pages

Close

Rejestr produktów z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi rusza już 5 stycznia 2021 r.

  • Poland
  • Consumer

23-11-2020

Pomimo podejmowanych prób legislacyjnych ograniczenia obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, gdy chodzi o potrzebę zwiększenia świadomości konsumentów i ochronę środowiska, prawodawca unijny i krajowy dokładają coraz to nowe wymogi. Przejawem tego może być obowiązek raportowania informacji o substancjach potencjalnie niebezpiecznych w wyrobach wprowadzanych do obrotu, jaki zacznie obowiązywać 5 stycznia 2021 r. Temat ten może być szczególnie istotny dla branży elektronicznej i chemicznej.

Zapraszamy do lektury tekstu Błażeja Grochowskiego na blogu W ramach regulacji >