Global menu

Our global pages

Close

Porozumienia o wygaśnięciu Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych - tendencja orzecznicza trybunałów arbitrażowych

  • Poland
  • International arbitration

27-01-2021

Zgodność wewnątrzunijnych traktatów inwestycyjnych z prawem Unii Europejskiej jest od dłuższego czasu źródłem wielu kontrowersji. W artykule opublikowanym na blogu instytutu CPR, Aleksander Szostak i Krzysztof Wierzbowski omawiają postanowienia Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz podsumowują tendencję orzeczniczą trybunałów arbitrażowych.

Czytaj: Extinguishing Intra-EU Bilateral Investment Treaties: Recent Developments