Global menu

Our global pages

Close

Weksle, listy zastawne, nowe obowiązki sprawozdawcze. Omawiamy pakiet zmian regulacyjnych

  • Poland
  • Banking and finance

05-02-2021

Zgodnie z procedowanymi obecnie projektami ustaw w 2021 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany m.in. w dochodzeniu należności z weksla (w związku z nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego i prawa wekslowego), przepisach dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych oraz prawie bankowym i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, co z kolei jest wynikiem implementacji dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II. Adresaci zmian są różni, a proponowane rozwiązania dotyczą wielu kategorii – warto mieć je na uwadze, by nie zostać pozbawionym zabezpieczenia z weksla lub wykorzystać nową kategorie aktywów będących zabezpieczeniem spłaty listów zastawnych. Zmiany są jednak obszerniejsze - w szczegółach opisują je Michał Markowski i Jakub Olejniczak.

Pobierz alert: Weksle, listy zastawne, nowe obowiązki sprawozdawcze - pakiet zmian regulacyjnych >>