Global menu

Our global pages

Close

„Prospekt covidowy”: Nowy uproszczony reżim prospektowy dla prospektów UE na rzecz odbudowy

  • Poland
  • Other

17-03-2021

18 marca 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia 2021/3371, wprowadzające tymczasowy rodzaj prospektu dla emisji akcji i ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Szczególny tryb ma obowiązywać do końca roku 2022.

Rozporządzenie 2021/337 jest rozwiązaniem tymczasowym i daje możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki do końca 2022 roku. „Prospekty covidowe” zatwierdzone do tego czasu są ważne do końca 2022 roku, chyba że ich okres ważności, wynikający z ogólnych przepisów, jest dłuższy.

Dowiedz się więcej z alertu przygotowanego przez Piotra Kowalika >