Global menu

Our global pages

Close

Wielkimi krokami zbliżają się znaczące zmiany w AML

  • Poland
  • Other

05-03-2021

Wdrożenie Dyrektywy AML V oraz wprowadzenie zmian, do których zobowiązała się Polska w rezultacie postępowania naruszeniowego wszczętego przez Komisję Europejską, nastąpi już niebawem. Chociaż termin na implementację dyrektywy upłynął 10 stycznia 2020 r., dopiero 10 lutego 2021 Komisja Finansów Publicznych oficjalnie zapoznała się z projektem ustawy.

Magdalena Bartosiewicz wskazuje najważniejsze zmiany – proponowane w projekcie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – które mogą wpłynąć wprost na sytuację instytucji obowiązanych i wiązać się z koniecznością przeglądu funkcjonujących w nich procesów oraz procedur.

Przeczytaj tekst "AML: znaczące zmiany zbliżają się wielkimi krokami" 

Artykuł ukazał się na stronie rp.pl.