Global menu

Our global pages

Close

Firmy muszą reagować na zmiany klimatyczne. To opłaci się wszystkim

  • Poland
  • Other

20-05-2021

Ewolucja biznesu w kierunku odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, wynika z szeregu inicjatyw międzynarodowych i europejskich. W Polsce nie zauważa się jej, choć niebawem dotknie ona niemal wszystkich przedsiębiorców.

Na początek należy przypomnieć Porozumienie paryskie, czyli ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu, która po wieloletnich negocjacjach została podpisana pod koniec 2015 r. Celem porozumienia paryskiego jest zahamowanie globalnego ocieplenia i przystosowanie się do niekorzystnych zmian klimatu. Konwencja zobowiązuje jej strony do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wskazuje mechanizmy ich monitorowania.

Każda organizacja międzynarodowa (np. Unia Europejska) czy kraj będący stroną konwencji deklaruje swoje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. Nationally Determined Contributions, w skrócie NDC) i co pięć lat są one weryfikowane i aktualizowane. Obecnie ambitne cele stawiają sobie Stany Zjednoczone i Unia Europejska (neutralność klimatyczna do 2050 r.) a dalej za nimi inne kraje, w tym Chiny (2060 r.). W konsekwencji pojawiły się inicjatywy net zero, w ramach których podmioty deklarują wygaszanie działalności związanej z emisjami gazów cieplarnianych, by osiągnąć poziom emisji zero netto. Nie zawsze będzie to oznaczało całkowitą eliminację emisji – czasami będzie połączone z inwestycjami w pochłanianie dwutlenku węgla, poprzez np. inwestycje w technologie wychwytywania CO2. ONZ zainicjowało Race to Zero, czyli wspólny wyścig różnych podmiotów, w tym miast, uczelni wyższych, biznesu i inwestorów, do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Uczestnicy muszą zadeklarować podjęcie działań w celu osiągnięcia zero netto jak najszybciej, w tym ograniczyć emisje o połowę do końca dekady, oraz wskazać konkretne kroki, jakie zamierzają podjąć, a następnie raportować o postępach.

 

Cały artykuł Ewy Szlachetki i Piotra Kowalika do przeczytania w Rzeczpospolitej z 20 maja 2021 r. lub online. To pierwszy tekst z cyklu poświęconego zielonej transformacji biznesu.  

Zobacz również: 
Europejski Zielony Ład: Jak wspólnie wydać bilion euro?