Global menu

Our global pages

Close

Koniec papierowych wniosków do KRS

  • Poland
  • Other

30-06-2021

Od 1 lipca 2021 r. papier w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odchodzi w zapomnienie. Data ta oznacza zakończenie możliwości złożenia do KRS-u wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej. Dopuszczalną, a zarazem jedyną możliwością zarejestrowania zmian, będzie złożenie elektronicznego wniosku w systemie teleinformatycznym. Wszystkie dotychczasowe urzędowe formularze dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców zostaną wyeliminowane z obiegu. Wnioski złożone w formie papierowej po 1 lipca nie zostaną w żaden sposób rozpoznane przez sąd rejestrowy.

Czytaj alert autortswa Katarzyny Adamczyk>