Global menu

Our global pages

Close

Programy są lepsze niż dotkliwa penalizacja - kary za korupcję w nowym kodeksie karnym

  • Poland
  • Other

20-07-2021

Surowsze kary za korupcję w nowym kodeksie karnym nie muszą być skuteczne.

Zaostrzenie kar za przestępstwa korupcyjne oraz wyeliminowanie potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych – to cel projektu zmian w kodeksie karnym i wielu innych ustawach, jaki wpłynął do Sejmu. Projektowane przepisy są bardzo surowe w porównaniu z obecnym stanem prawnym – miejscami wręcz nieproporcjonalne do winy i wagi czynu. Pytanie, czy skuteczna walka z korupcją powinna skupiać się jedynie na zaostrzaniu kar.

Czytaj cały artykuł Magdaleny Bartosiewicz opublikowany 20 lipca 2021 r. w dzienniku Rzeczpospolita.