Global menu

Our global pages

Close

Konsekwencje prawne limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych dla branży spożywczej

  • Poland
  • Other

24-09-2021

Żywność wprowadzona do obrotu w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, od 2 kwietnia br. może zawierać maksymalnie 2 g izomerów tłuszczów trans na 100 g tłuszczu w żywności przeznaczonej dla konsumenta. Przy czym ograniczenie to dotyczy izomerów produkowanych przemysłowo. Przepisy bowiem wyłączają z ww. limitu izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Limit ten obowiązuje dla żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego.

Zapraszamy do lektury tekstu Jowity Prokop „Konsekwencje prawne limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych dla branży spożywczej w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2019/649 oraz przepisów krajowych” opublikowanego w kwartalniku Food-Lex, nr 3/2021.