Global menu

Our global pages

Close

Prawo zamówień publicznych: samooczyszczenie zapobiega wykluczeniu

  • Poland
  • Public procurement

06-10-2021

Pomimo nowelizacji ustawy pzp wykonawcy i zamawiający wciąż mogą mieć problemy z praktycznym stosowaniem instytucji samooczyszczenia. W jaki sposób i kiedy można z niej skorzystać? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta.

Zapraszamy do lektury tekstu Anety Ziemak-Majchrowskiej pt. "Samooczyszczenie zapobiega wykluczeniu", opublikowanego 6 października 2021 r. w Rzeczpospolitej.