Global menu

Our global pages

Close

Prawa i obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników-żołnierzy

  • Poland
  • Employment law

29-03-2022

Rosnące zainteresowanie służbą w WOT może skutkować dla pracodawców wyzwaniami wynikającymi z nieobecności pracownika-żołnierza w pracy oraz koniecznością sprostania dodatkowym obowiązkom lub uprawnieniom wynikającym ze służby wojskowej pracownika, które zostały zaktualizowane w nowej ustawy o obronie Ojczyzny.

Polecamy artykuł Adama Nierzwickiego pt. "W mundurze i w cywilu" opublikowany 29 marca 2022 r. w dzienniku Rzeczpospolita.