Global menu

Our global pages

Close

Lombardy będą uregulowane. Nowe prawo sprzeczne z regulacjami unijnymi?

  • Poland
  • Other

11-04-2022

8 kwietnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy o działalności lombardowej. Najprawdopodobniej nie ureguluje on wszystkich form tej działalności, więc sektor lombardowy nadal będzie częściowo nieuregulowany. Projektowana ustawa może ponadto doprowadzić do sprzeczności polskiego prawa z dyrektywą 2008/48/WE o kredycie konsumenckim.

Więcej Grzegorz Kott w naszym alercie prawnym >