Global menu

Our global pages

Close

Samooczyszczenie, błąd i wykluczenie w zamówieniach publicznych

  • Poland
  • Public procurement

24-08-2022

W niektórych przypadkach wykonawcy mogą zapobiec wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzając tzw. self-cleaning. Samooczyszczenie łagodzi rygoryzm zasady, że zamówień należy udzielać wykonawcom rzetelnym oraz wiarygodnym, dającym gwarancję należytego wykonania. Umożliwia wykonawcom – poprzez podjęcie środków naprawczych – korektę pewnych „potknięć” i odzyskanie wiarygodności, a tym samym ubieganie się o zamówienia publiczne.

O wprowadzeniu zamawiającego w błąd w związku z self-cleaningiem pisze Michał Drozdowicz, partner kierujący praktyką Governments & Energy, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z 24 sierpnia. Wersja online dostępna dla prenumeratorów.