Global menu

Our global pages

Close

Wydarzenia 2013

BYOD Enterprise Mobility Summit 05-12-2013
Seminarium: Informatyka korporacyjna – biały wywiad – jak zdobyć informacje o konkurencji 26-11-2013
Nowe prawo pocztowe i akty wykonawcze 26-11-2013
II ogólnopolska konferencja „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych” 25-10-2013
XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 09-10-2013
III Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią 09-10-2013
IV konferencja Zamówień Publicznych: specyfika zamówień publicznych po nowelizacji Pzp 08-10-2013
Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowień nowej dyrektywy ws. praw konsumentów oraz regulacji ADR i ODR 04-10-2013
Marketing prawniczy: strategia, internet, media – skuteczne osiąganie celów przez kancelarie prawne 20-09-2013
Brytyjsko-Polskie Forum Sektora Obronnego 27-06-2013
Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013 25-06-2013
Nowe uregulowania prawne na rynku usług płatniczych 18-06-2013
Prawo dostępu do informacji wobec organów władzy publicznej 28-05-2013
IT w bankowości GigaCon 28-05-2013
Konferencja „Labour relations across borders” 16-05-2013
Skuteczne zarządzanie działem prawnym 15-05-2013
Postępowanie przed UOKiK w sprawach konsumenckich z perspektywy banku 15-05-2013
Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 15-05-2013
Warsztaty sektorowe PPP: transport 17-04-2013
Ekspert wykorzystania Prawa Pracy w celu ochrony interesów pracodawcy 16-04-2013
Partnerstwo Publiczno Prywatne: ścieżki dojścia i zasady realizacji inwestycji w formule PPP 15-04-2013
Badania kliniczne produktów leczniczych - kierunki zmian 11-04-2013
Warsztaty sektorowe PPP: ochrona zdrowia 08-04-2013
Prawne i podatkowe aspekty umów w zakresie prowadzenia badań klinicznych – zagadnienia praktyczne 04-04-2013
Ochrona danych osobowych w branży medycznej 22-03-2013
Prawne aspekty rewitalizacji 07-03-2013
Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy 06-03-2013
Warsztaty: spółka w grupie kapitałowej 27-02-2013
Wierzbowski Eversheds współorganizatorem seminarium “Prawno-ekonomiczne aspekty tajemnicy przedsiębiorstwa” 26-02-2013
Wsparcie efektywności energetycznej przez Białe Certyfikaty 25-02-2013
Zamówienia obronne w Polsce – nowe możliwości 25-02-2013
Cloud Computing w ubezpieczeniach 21-02-2013
Wierzbowski Eversheds partnerem merytorycznym konferencji „Dane osobowe w ochronie zdrowia i badaniach klinicznych” 28-01-2013
III Forum Teleinformatyki Medycznej „Procedury i praktyka w badaniach klinicznych i eksperymentach leczniczych” 23-01-2013
IT w administracji GigaCon 21-01-2013
Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013 17-01-2013