Global menu

Our global pages

Close

IV Ogólnopolska Konferencja Compliance  

W dniach 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Compliance – jedno z najbardziej prestiżowych na polskim rynku wydarzeń zrzeszających środowisko Compliance. Kancelaria Wierzbowski Eversheds jest partnerem merytorycznym wydarzenia.    

Konferencja składać się będzie z wykładów oraz panelu dyskusyjnego, do którego zaproszeni zostali  eksperci z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Konferencja skierowana jest do kierownictwa, inspektorów nadzoru i służb prawnych firm inwestycyjnych.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. poniższe zagadnienia: 
Rola władz firmy inwestycyjnej w funkcjonowaniu Compliance
Co nas czeka w najbliższej przyszłości ?
ABC Compliance
Dyrektywa BRR
Test odpowiedniości w regulacjach prawnych i wytycznych ESMA i KNF
Nowy Standard IDM dot. Testu odpowiedniości
Paweł Kuskowski wystąpi z prezentacją pt. „MAD, MAR zadania dla Compliance”.
Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerami merytorycznymi są: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie  Compliance Polska.
Rejestracja na konferencję potrwa do 16 października br. Liczba miejsc ograniczona. Wszystkie informacje dostępne są na stronie organizatora.
http://idm.com.pl/index.php/pl/dzialania-izby/konferencje/413-ii-konferencja-compliance-w-firmie-inwestycyjnej-zrejestruj-sie-juz-dzis
Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: "Compliance w Europie Środkowo-Wchodniej – obecne wyzwania". Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska Compliance i AML sektora bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego. Udział w konferencji potwierdzili m.in. wysocy rangą przedstawiciele: ESMA, ICMA, GPW, ZBP, UOKiK, GIIF oraz KNF. 

Celem organizatorów jest pogłębianie wiedzy w zakresie standardów i regulacji dotyczących Compliance, inspirowanie do opracowywania nowych, lepszych rozwiązań w tym zakresie oraz stworzenie i promowanie platformy wymiany doświadczeń wśród specjalistów Compliance w Europie Środkowo-Wchodniej. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji będą:  
 • perspektywy regulatorów
 • najważniejsze wyzwania stojące przed Compliance Officerami w Europie Środkowo-Wschodniej
 • regulacje giełd i praktyka Compliance w naszej części Europy 
 • cyberprzestępczość – zagrożenie naszych czasów
 • kryptowaluty – światowe trendy i kierunki rozwoju
 • IV Dyrektywa AML i Rekomendacja FATF
 • ocena klienta KYC/CDD w świetle przepisów AML
Podczas wydarzenia prelekcje wygłoszą eksperci kancelarii Wierzbowski Eversheds. Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance wystąpi z prezentacją pt. „Wyzwania w zakresie indeksów w nowych regulacjach MADII”. Prelekcja Gerarda Karpa, partnera kierującego zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych, poświęcona będzie kwestiom BIG DATA w aspekcie regulacji europejskich. 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do: 
 • pracowników Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe)
 • pracowników z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką Compliance
Konferencję organizuje Stowarzyszenie Compliance Polska oraz Langas Group. Sponsorem głównym wydarzenia jest International Compliance Association.