Global menu

Our global pages

Close

Przyszłość zielonych inwestycji w świetle ustawy OZE

W dniu 14 kwietnia we Wrocławiu podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg” odbędzie się konferencja pt. „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle ustawy OZE”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci kancelarii Wierzbowski Eversheds.

W programie wydarzenia m.in.:
System aukcyjny dla OZE
– podstawy prawne regulujące systemy wsparcia dla OZE
– regulacje Unii Europejskiej
– istotne akty wykonawcze
– dokumentacja związana z systemem aukcyjnym
– rentowność projektu w systemie aukcyjnym
– jak przygotować się do złożenia oferty
– dobór parametrów umożliwiających wygranie aukcji
– wymogi formalne oferty aukcyjnej
– treść oferty aukcyjnej
– ceny referencyjne – komentarz izb branżowych
– poszczególne etapy rejestracji
– kryteria rozstrzygnięcia, przesłanki do unieważnienia aukcji, przyczyny odrzucenia oferty
Pomoc publiczna dla OZE
– dozwolona pomoc publiczna według Unii Europejskiej
– polskie regulacje dotyczące maksymalnej pomocy publicznej
– pomoc publiczna w ustawie OZE
– horyzontalna pomoc publiczna dla OZE
– przykłady wyliczeń maksymalnej pomocy publicznej dla OZE w przypadku złożenia oferty aukcyjnej
– dofinansowania dla OZE – środki krajowe oraz unijne
Mikroinstalacje OZE
– finansowanie inwestycji
– program prosument
– taryfy feed-in
– instalacja off-grid, czy on-grid
– dobór optymalnej technologii
Inwestycje w zieloną energię z punktu widzenia branży wiatrowej, fotowoltaicznej i biogazowej,
Porównanie systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym,
Spółdzielnie energetyczne,
Wpływ Ustawy OZE na zwiększenie zatrudnienia w sektorze.
Do grona prelegentów zaproszeni zostali m.in. Łukasz Jankowski – partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Jakub Kasnowski – radca prawny z tego samego departamentu. Przedstwia prelekcję pt. Aktualna sytuacja prawna regulująca system wsparcia dla OZE (przedstawienie wykładni prawnej dot. OZE aktualnej na kwiecień 2016).
Konferencja kierowana jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, odbiorców przemysłowych, energetyki konwencjonalnej, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, spalarni, jednostek administracji publicznej, fundacji, stowarzyszeń oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką OZE w Polsce i na świecie.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny > http://oze.city-brand.pl/wroclaw-14-04-2016/
Program w wersji angielskiej> http://oze.city-brand.pl/wp-content/uploads/2016/02/Program-14.04.16Wroclaw-ENG.pdf
W programie wydarzenia m.in.:

- System aukcyjny dla OZE
 • podstawy prawne regulujące systemy wsparcia dla OZE
 • regulacje Unii Europejskiej
 • istotne akty wykonawcze
 • dokumentacja związana z systemem aukcyjnym
 • rentowność projektu w systemie aukcyjnym
 • jak przygotować się do złożenia oferty
 • dobór parametrów umożliwiających wygranie aukcji
 • wymogi formalne oferty aukcyjnej
 • treść oferty aukcyjnej
 • ceny referencyjne – komentarz izb branżowych
 • poszczególne etapy rejestracji
 • kryteria rozstrzygnięcia, przesłanki do unieważnienia aukcji, przyczyny odrzucenia oferty
- Pomoc publiczna dla OZE
 • dozwolona pomoc publiczna według Unii Europejskiej
 • polskie regulacje dotyczące maksymalnej pomocy publicznej
 • pomoc publiczna w ustawie OZE
 • horyzontalna pomoc publiczna dla OZE
 • przykłady wyliczeń maksymalnej pomocy publicznej dla OZE w przypadku złożenia oferty aukcyjnej
 • dofinansowania dla OZE – środki krajowe oraz unijne
- Mikroinstalacje OZE
 • finansowanie inwestycji
 • program prosument
 • taryfy feed-in
 • instalacja off-grid, czy on-grid
 • dobór optymalnej technologii
- Inwestycje w zieloną energię z punktu widzenia branży wiatrowej, fotowoltaicznej i biogazowej
- Porównanie systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym
- Spółdzielnie energetyczne
- Wpływ Ustawy OZE na zwiększenie zatrudnienia w sektorze

Do grona prelegentów zaproszeni zostali m.in. Łukasz Jankowski – partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Jakub Kasnowski – radca prawny z tego samego zespołu. Przedstawią prelekcję pt. Aktualna sytuacja prawna regulująca system wsparcia dla OZE (przedstawienie wykładni prawnej dot. OZE aktualnej na kwiecień 2016).

Konferencja kierowana jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, odbiorców przemysłowych, energetyki konwencjonalnej, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, spalarni, jednostek administracji publicznej, fundacji, stowarzyszeń oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką OZE w Polsce i na świecie.