Global menu

Our global pages

Close

Wydarzenia 2016

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 09-12-2016
Firma bezpieczna w cyberprzestrzeni 2  01-12-2016
Akademia EuroZamówień: Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy  29-11-2016
Nowe prawo pocztowe 2016 21-11-2016
DATA+ 17-11-2016
Trusted Cloud Day 2016 16-11-2016
Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych 28-10-2016
Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2016 27-10-2016
Standardy RTS w bankowości elektronicznej - najnowsze aspekty prawne 26-10-2016
Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników 25-10-2016
ECCO Symposium - Europe and Offset 20-10-2016
Akademia EuroZamówień: Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych 2016. Największe kontrowersje 18-10-2016
Eversheds for Innovation 3: Inwestowanie w Berlinie - szanse i pułapki dla przedsiębiorców i inwestorów 13-10-2016
Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze finansowym 10-10-2016
Międzynarodowy Kongres Medycyny Esteteycznej i Anti-Aging 07-09-2016
XXII Forum Teleinformatyki 29-09-2016
2. edycja Customer Congress 26-09-2016
Firma bezpieczna w cyberprzestrzeni 1 22-09-2016
XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 22-09-2016
I Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu 15-09-2016
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - Zamówienia obronne w Polsce 2016. Prawo i praktyka 06-09-2016
Pierwsze spotkanie dla młodych przedsiębiorców w ramach cyklu My Start Up! 20-07-2016
Zarządzanie reklamacjami - kluczowy element optymalizacji obsługi klienta 14-07-2016    
Białe certyfikaty - nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej 28-06-2016
Przejęcia spółek giełdowych 16-06-2016
Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych. Biobanki - wyzwania w czasach Big Data 08-06-2016      
Biały wywiad i detektywistyczne pozyskiwanie informacji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 07-06-2016
Last Mile w eCommerce 2016 02-06-2016
Pełna implementacja MAR i MAD II coraz bliżej - czy Twoja spółka jest przygotowana na zmiany? 02-06-2016
Planowanie podatkowe a klauzula obejścia prawa podatkowego - czy to już koniec oszczędności podatkowych? 23-05-2016
Konsorcjum w zamówieniach publicznych: od oferty do wykonania umowy 19-05-2016
Klauzula obejścia prawa podatkowego - termin drugi 18-05-2016
Szkolenie z prawa konkurencji i konsumentów 18-05-2016
Klauzula obejścia prawa podatkowego - termin pierwszy 12-05-2016
Eversheds for Innovation 2: Drugie spotkanie w ramach cyklu szkoleń dla start-upów, spółek innowacyjnych i inwestorów 10-05-2016
Krajowa Konferencja Konsumencka 08-05-2016
Bezpieczny Szpital Przyszłości - pierwsza z czterech konferencji 28-04-2016
Przyszłość zielonych inwestycji w świetle ustawy o OZE 14-04-2016
Spotkanie Auli Polska: Inwigilacja - co muszę wiedzieć 07-04-2016
Ogólnopolska konferencja nowe prawo zamowień publicznych 05-04-2016
Odpowiedzialność przed Prezesem URE w świetle aktualnych regulacji prawnych i praktyk rynku 04-04-2016
Eversheds for Innovation 1: Pierwsze spotkanie w ramach cyklu szkoleń dla start-upów, spółek innowacyjnych i inwestorów 31-03-2016
Sankcje gospodarcze - wymagania regulacyjne i praktyczna implementacja w instytucji finansowej 22-03-2016
Projekt budowlany w praktyce - aspekty prawno-formalne 21-03-2016
Akademia EuroZamówień: Pozacenowe kryteria oceny ofert 17-03-2016
Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych - skutki w sektorze finansowym 10-03-2016
Okrągły stół THINKTANK: Sektor bankowo-pożyczkowy - rozwój czy zastój? 10-03-2016
XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich 04-03-2016
I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej 02-03-2016
Forum Compliance Officer 22-02-2016
Nowe zasady dotyczące umów o pracę na czas określony 16-02-2016
Nowe zasady dotyczące umów o pracę na czas określony 27-01-2016
Ochrona danych osobowych - nowe obowiązki przedsiębiorców 26-01-2016
Akademia EuroZamowień: Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych  14-01-2016