Global menu

Our global pages

Close

Przygotowanie ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane - procedury dla zamawiających i wykonawców
                                                                                                      
W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się warsztat pt. Roboty budowlane - procedury dla zamawiających i wykonawców. Do grona prelegentów zaproszona została dr Aneta Wala.

W programie wydarzenia m.in.:

Pomyłki w ofertach wykonawców  na przykładzie aktualnego orzecznictwa
Wybór generalnego wykonawcy w zamówieniach publicznych – najlepsze praktyki
Problematyczne aspekty zamówień publicznych w kontekście zbywania lub nabywania przedsiębiorstwa
Audyt i kontrola zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest m.in. do specjalistów i managerów, którzy zajmują się: przetargami, modernizacjami, przygotowaniem inwestycji, obsługą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa (w tym umowami).

Dr Aneta Wala wygłosi prelekcję pt. Rażące błędy i pomyłki w ofertach wykonawców  na przykładzie aktualnego orzecznictwa –  case study.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie firmy ProAbility, 
organizatora wydarzenia http://proability.pl/wydarzenie/roboty-budowlane-procedury-dla-zamawiajacych-i-wykonawcow/                                                                                                    

W dniu 18 stycznia 2017 roku w Warszawie odbędzie się całodzienne szkolenie pt. „Przygotowanie ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”, którego autorem i prowadzącym jest Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych. Organizatorem spotkania jest Centrum Promocji Informatyki.

W programie między innymi:

 • Polskie prawo zamówień publicznych a prawo europejskie
 • Nowe dyrektywy zamówieniowe UE
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku
 • Zasada proporcjonalności
 • Istotne zmiany proceduralne w przepisach ustawy
 • Obowiązek zatrudniania pracowników na umowę o pracę
 • Podział zamówień na części
 • Jednolity europejski dokument zamówienia i dokumenty potwierdzające
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Korzystanie z zasobów innych podmiotów
 • Przesłanki wykluczenia wykonawców
 • Istotne zmiany dotyczące poszczególnych procedur
 • Nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Zmiana umowy
 • Odwołania