Global menu

Our global pages

Close

II Forum Logistyki w E-Commerce

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

Kancelaria Wierzbowski Eversheds jest partnerem prawnym II Forum Logistyki w E-Commerce, jakie odbędzie się 24 stycznia w Warszawie. W gronie prelegentów wystąpi Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką własności intelektualnej i e-biznesu.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań usprawniających logistykę e-commerce, zwiększających zadowolenie klientów oraz mogących zapewnić e-sklepom przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.  

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane zostaną aktualne trendy w polskim i europejskim e-commerce z uwzględnieniem wykorzystania mobilnych urządzeń do zakupów on-line i ich wpływu na logistykę. Zaprezentowane zostaną także aspekty dotyczące otoczenia prawnego i regulacyjnego dla branży e-commerce, w tym m.in. wyniki przeprowadzonych w 2016 r. kontroli wśród e-sklepów oceniających ich dostosowanie do wymogów ustawy o prawach konsumenta oraz ostatnie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

W części dotyczącej praktyki logistycznej operatorzy logistyczni, firmy reprezentujące branżę KEP oraz e-sklepy podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi: obsługi logistycznej dostaw i zwrotów w magazynach, wyzwań związanych z wprowadzeniem przez e-sklepy usługi same day delivery oraz usługi click & collect, realizacji dostaw w systemie dropshippingu, dostosowania modelu logistycznego do asortymentu i wymagań e-klientów oraz zarządzania krajowymi i zagranicznymi zwrotami. W części technologicznej pokazane zostaną m.in. rozwiązania pozwalające prowadzić działalność w chmurze czy usprawniające e-fulfillment.

Tematyka wystąpień jest skierowana zarówno do dużych i średnich e-sklepów, jak również do mniejszych detalistów zwiększających skalę działania czy wychodzących z ofertą do zagranicznych e-klientów.

Paweł Lipski wystąpi z prelekcją pt. Arbitraż w handlu transgranicznym - nowe regulacje.