Global menu

Our global pages

Close

XI Kongres Business Intelligence 

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

W dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się XI Kongres Business Intelligence, organizowany przez Puls Biznesu. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali: dr Arwid Mednis oraz Tomasz Zalewski. 

Kongres od ponad dekady stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie najciekawszych i najbardziej aktualnych rozwiązań, narzędzi i metod zarządzania systemem BI, ale także budowania kultury analitycznej przedsiębiorstwa. 

Zaproszeni eksperci: 

 • pokażą, jak wykorzystać potencjał otwartych narzędzi i repozytoriów danych geograficznych w wizualizacji danych transakcyjnych w czasie bliskim rzeczywistemu
 • nauczą zarządzać informacją w obszarze healthcare w uwarunkowaniach architektury rozproszonej
 • zaprezentują operacyjny BI w służbie CRM , czyli możliwości personalizacji w relacjach z klientami i bieżącej analityki działań
 • podpowiedzą, jakie możliwości stwarza wykorzystanie danych o użytkownikach pochodzące z różnych źródeł do budowania przewag w obszarze customer experience
 • uczulą na szczególnie istotne kwestie bezpieczeństwa informacji w kontekście rozwiązań mobilnych
 • przypomną o tym, że wdrożenie lub transformacja systemu BI jest rewolucją - trener zarządzania zmianą poprowadzi warsztaty, które wzmocnią Twoje kompetencje managerskie
 • położą nacisk na znaczenie znajomości ram prawnych realizowanych projektów (umowy w modelu Agile/ prawne aspekty profilowania ludzi)

Dr Arwid Mednis wystąpi z prezentacją pt. Czy prawo dopuszcza profilowanie ludzi? Odpowie w niej na pytania:

 • Czym jest profilowanie z prawnego punktu widzenia
 • Skutki profilowania: wykorzystanie danych, predykcja, dyskryminacja
 • Skąd dane do profilowania - dopuszczalność łączenia danych z różnych źródeł
 • Profilowanie w obecnych przepisach o ochronie danych osobowych
 • Prawa osoby profilowanej pod rządami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Obowiązki podmiotu profilującego
O umowach dla projektów IT realizowanych w modelu Agile opowie Tomasz Zalewski. W swoim wystąpieniu poruszy m.in.: 
 • Standardowe wzorce umów a metodyki Agile
 • Pomiędzy umową o dzieło a umową o świadczenie usług
 • Czy metodyka jest elementem umowy?
 • Łączenie różnych modeli realizacji projektów w ramach jednej umowy

Kongres przeznaczony jest dla: 

 • Dyrektorów/Managerów Business Intelligence
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów/Managerów Kontrolingu
 • Dyrektorów/Managerów IT
 • Kierowników Projektów
 • Architektów i Administratorów Baz Danych
 • Managerów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie narzędzi  CRM
 • Kadrę podejmująca decyzje strategiczne w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT
 • Specjalistów ds. utrzymania systemów
 • Specjalistów w zakresie monitorowania i analizy Social Mediów