Global menu

Our global pages

Close

IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych. Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jednym z partnerów tego wydarzenia, a nasi eksperci poprowadzą jeden z paneli.

Kongres to wyjątkowe miejsce, w którym spotkają się czołowi polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz właściciele firm rodzinnych. Wydarzenie stanowi platformę wymiany profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Celem Kongresu jest dostarczanie wiedzy o tym, jak w sposób zbalansowany rozwijać firmę rodzinną, która przetrwa przez pokolenia.

Ewa Szlachetka poprowadzi panel pt. "Szanse i wyzwania dla firm rodzinnych XXI wieku – globalizacja, innowacje i regulacje", w którym wraz z Izabelą Wiewiórką oraz Ewą Łachowską-Brol poruszą m.in. poniższe kwestie: 

 

  1. Strategia zarządzania procesem ekspansji zagranicznej z perspektywy firmy rodzinnej
  2. Odmienności w realizacji inwestycji bezpośrednich typu greenfield oraz akwizycji istniejących podmiotów, w tym innych firm rodzinnych (oraz fuzji z takimi firmami)
  3. Czy firmy rodzinne mogą skutecznie konkurować w globalnej gospodarce opanowanej przez międzynarodowe korporacje
  4. Sposoby na utrzymanie fundamentalnych wartości firm rodzinnych w relacjach międzyludzkich, pracowniczych i biznesowych
  5. Doświadczenia firm rodzinnych w wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i sposoby wykorzystania potencjału firmy w tym zakresie
  6. Metody zarządzania ryzykami regulacyjnymi w poszczególnych branżach oraz kwestie podatkowe

 

Więcej >