Global menu

Our global pages

Close

Rok do RODO 

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu organizują konferencję pt. „Rok do RODO” poświęconą wszystkim aspektom ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 roku. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Warszawie. W gronie prelegentów wystąpią eksperci zespołu TMT & Compliance: Gerard Karp, dr Arwid Mednis, Karolina Gałęzowska, Magdalena Koniarska, Paweł Kuskowski oraz zaproszeni goście. 

Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Będzie ono jednak miało zastosowanie bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich dopiero od 25 maja 2018 r. Nowe przepisy zmienią w sposób znaczący dotychczasowe podejście do ochrony danych. Celem nowych regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie zaufania konsumentów do ochrony danych osobowych i e-usług, stąd wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane osobowe i nowych uprawnień dla podmiotów danych. 

Podmiotom przetwarzającym dane pozostał rok na dostosowanie i wdrożenie wytycznych unijnego rozporządzenia. Niestosowanie się do nich może oznaczać odpowiedzialność finansową - kary administracyjne nawet do 20 000 000 euro lub cywilną - gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo do żądania zadośćuczynienia za naruszenie wobec nich nowych przepisów. Czeka nas szeroka reforma przepisów o ochronie danych osobowych. Administratorów danych czeka weryfikacja dotychczasowych rozwiązań i w wielu przypadkach zredefiniowanie podejścia do danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Podczas spotkania eksperci Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz zaproszeni goście powiedzą między innymi o: 

  • głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności
  • nowych rolach inspektora ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych
  • nowych obowiązkach administratora danych osobowych
  • znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasadach ich nakładania i wysokości
  • najważniejszych zmianach, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie, w tym nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie "one stop shop"
  • zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie
  • zasadach przekazywania danych do państw trzecich
  • zadaniach i roli organu nadzorczego GIODO
  • ochronie danych osobowych, pozwalającej na utrzymanie wiarygodności u swoich klientów i kontrahentów

Integralną częścią konferencji jest sesja networkingowa, w czasie której uczestnicy będą mogli porozmawiać zarówno na tematy biznesowe, jaki mniej oficjalne, nawiązać nowe relacje i wymienić doświadczenia z prelegentami. Program oraz formularz rejestracyjny >

Zobacz materiały wideo z zapowiedziami konferencji