Global menu

Our global pages

Close

Implementacja RODO – wyzwania procesowe i strukturalne

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

W dniach 20-21 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Implementacja RODO - wyzwania procesowe i strukturalne. Do grona prelegentów zaproszony został dr Arwid Mednis.

GDPR, znane w Polsce lepiej pod nazwą RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2016 r. Aktualnie jesteśmy prawie na półmetku vacatio legis – czyli dwuletniego okresu przejściowego, po którym wszelkie podmioty rynku będą rozliczane w ramach prowadzonej działalności z szeroko pojętej ochrony danych. Zapoznanie się z szerokim wachlarzem zmian, jakie niesie Rozporządzenie, to dopiero pierwszy krok, jaki należy wykonać. Przedsiębiorcy już w tym momencie muszą realnie ocenić wpływ RODO na przetwarzanie danych w swojej firmie, oszacować obszary narażone na ryzyko niedostosowania się do nowych przepisów oraz rozdzielić obowiązki w tym obszarze na poszczególne komórki firmy. Podczas dwudniowego warsztatu organizatorzy skoncentrują się na audycie umów przetwarzania, identyfikacji ryzyk w obszarze ochrony danych, organizowaniu procedur dotyczących bezpieczeństwa, czy też wyzwaniom związanymi z pracą w chmurze i korzystaniu z usług IT dostarczanych z zewnątrz. 

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:

 • Implementacja unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – prace Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne organów unijnych
 • Zarządzanie ryzykiem w ramach funkcjonowania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • Zarządzanie odpowiedzialnością prawną – wdrażanie i rozliczanie przez administratorów odpowiednich zasad ochrony danych osobowych
 • Zmiany w dokumentach firmy w związku z wdrożeniem RODO
 • Kodeksy postępowania oraz mechanizmy certyfikacji w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia
 • Profilowanie danych osobowych w RODO – aktualne wyzwania procesowe
 • Planowanie procedur wewnętrznych w obszarze kontrolowania bezpieczeństwa danych 
 • Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych - nowe obowiązki w przepisach RODO
 • Korzystanie z usług IT dostarczanych z zewnątrz

Dr Arwid Mednis wystąpi z prezentacja pt. Zmiany w dokumentach firmy w związku z wdrożeniem RODO

 • zmiany umów powierzenia przetwarzania danych i innych umów związanych z udostępnieniem danych osobowych
 • nowe elementy klauzul informacyjnych i ich zakres
 • problematyka łączenia zgód na różne cele przetwarzania danych osobowych
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Warsztaty kierowane są do: 

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
 • Osób pełniących funkcję ADO
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych 
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji 
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance

Więcej>