Global menu

Our global pages

Close

Matryca funkcji kontroli – wyzwania dla sektora bankowego

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: „Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki”. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji dla branży papierów wartościowych w Polsce. Weźmie w niej udział wielu uznanych ekspertów rynku kapitałowego. Jeden z paneli poprowadzi Paweł Kuskowski.
Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbędzie się w roku obchodów 25-lecia rynku kapitałowego w Polsce oraz 20-lecia działalności Izby Domów Maklerskich.
W programie konferencji m.in.: 
rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki
unia rynków kapitałowych w Europie a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
co dalej z dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego kapitału
stymulowanie inwestycji długoterminowych z perspektywy systemu emerytalnego bezpieczeństwa finansów publicznych i budowania silnej gospodarki
jak zwiększyć zaufanie inwestorów do polskiego rynku kapitałowego
rynek obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących
rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich (MIFID II)
uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych - MIFID II 
Paweł Kuskowski, szef praktyki ryzyka regulacyjnego i compliance, poprowadzi dyskusje pt. Uwarunkowania regulacyjne działalności firm inwestycyjnych wg  MIFID II. Zakres tematyczny dyskusji obejmie poniższe zagadnienia: 
Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?
W konferencji udział zapowiedzieli m.in.:
dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
prof. dr hab. Alfred Janc – Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A
Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny>
http://www.idm.com.pl/index.php/pl/o-konferencji-xvi

Co zmienia Rekomendacja H KNF w systemie kontroli wewnętrznej? Dlaczego już teraz należy wprowadzić matrycę funkcji kontroli? Jak efektywnie zaprojektować i jak skutecznie zarządzać matrycą? 

Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas bezpłatnego szkolenia poświęconego zagadnieniu matrycy funkcji kontroli według Rekomendacji H. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca w godz. 9.00-12.00 w hotelu Westin w Warszawie.

AKTUALIZACJA z 8 czerwca - rejestracja na ten termin została już zamknięta. 

UWAGA - drugi termin

Z powodu dużego zainteresowania wydarzeniem i przekroczenia limitu miejsc na szkolenie odbywające się 19 czerwca przyjmujemy już tylko zgłoszenia na drugi termin - 20 czerwca. Spotkanie to odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, ul. Jasna 14/16a, piąte piętro. Potrwa od 9.00 do 12.00. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba (która wypełni znajdujący się niżej formularz) zostanie powiadomiona indywidualnie. Zaznaczamy jednocześnie, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają klienci i partnerzy biznesowi organizatorów. Liczba miejsc ograniczona.

AKTUALIZACJA z 13 czerwca - rejestracja na ten termin została już zamknięta. Jeśli zwolnią się miejsca na ten warsztat, osoby z listy rezerwowej otrzymają od nas wiadomość o możliwym uczestnictwie.

Program i rejestracja > 

Na spotkaniu omówimy zasady powiązania poszczególnych elementów matrycy, podział zadań, najczęściej pojawiające się problemy oraz wskażemy skuteczne sposoby ich rozwiązania. Szkolenie zaplanowane zostało z myślą o przedstawicielach sektora bankowego - członkach zarządu, pracownikach komórek compliance i innych komórek drugiej linii obrony oraz komórek audytu wewnętrznego.

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Cichy z zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz Jan Anisimowicz, Director / Head of AdaptiveGRC.

Patronem mediowym wydarzenia jest magazyn "Compliance i Zarządzanie", wydawany przez Langas Group.

 

Zobacz również szkolenie "Rekomendacja H w praktyce" >

Default New Image
Compliance i Zarządzanie