Global menu

Our global pages

Close

Pakiet odpadowy – szansa czy wyzwanie? [drugi termin]

Zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego porozmawiamy o zmianach w gospodarowaniu odpadami, wprowadzonych w ramach tzw. pakietu odpadowego. Omówimy między innymi nowe wymogi prawne dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów. Odniesiemy się także do najnowszych zmian ustawy o inspekcji ochrony środowiska. Skupimy się w dużym stopniu na praktycznych aspektach nowych regulacji i ich wpływie na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez posiadaczy odpadów.

Spotkanie kierujemy do podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbierają i przetwarzają odpady. Zapraszamy prawników wewnętrznych takich przedsiębiorstw oraz specjalistów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Kilka słów o temacie spotkania  
Pakiet odpadowy to odpowiedź ustawodawcy na zeszłoroczne zjawiska pożarów odpadów masowo występujące na terytorium kraju. Obejmuje on zmiany do dwóch aktów prawnych: ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony środowiska. Pomimo, że od uchwalenia pakietu minęło ponad pół roku, nadal wzbudza on emocje w środowiskach reprezentujących branżę odpadową.
Nic dziwnego. Wprowadzone zmiany istotnie wpływają na sytuację prawną posiadaczy odpadów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów m.in., podnosząc koszty jej prowadzenia. Ponadto, nowelizacja ustawy o odpadach nakłada na posiadaczy odpadów konieczność dostosowania wydanych zezwoleń do nowych wymogów prawnych. Zostało zaledwie 6 miesięcy na wystąpienie do organów z odpowiednim wnioskiem.
W trakcie szkolenia dokładnie omówimy zmiany wprowadzone pakietem odpadowym. Wskażemy problemy interpretacyjne, które mogą się pojawić podczas stosowania nowych przepisów. Przybliżymy, czego można się spodziewać podczas kontroli organów inspekcji ochrony środowiska. Zwrócimy też uwagę na problematykę administracyjnych kar pieniężnych i konsekwencji ich nałożenia w dłuższej perspektywie czasowej.

Dlaczego warto wziąć udział?   

Pakiet odpadowy to odpowiedź ustawodawcy na zeszłoroczne zjawiska pożarów odpadów masowo występujące na terytorium kraju. Obejmuje on zmiany do dwóch aktów prawnych: ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony środowiska. Pomimo że od uchwalenia pakietu minęło ponad pół roku, nadal wzbudza on emocje w środowiskach reprezentujących branżę odpadową.

Nic dziwnego. Wprowadzone zmiany istotnie wpływają na sytuację prawną posiadaczy odpadów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, m.in. podnosząc koszty jej prowadzenia. Ponadto, nowelizacja ustawy o odpadach nakłada na posiadaczy odpadów konieczność dostosowania wydanych zezwoleń do nowych wymogów prawnych. Zostało zaledwie 6 miesięcy na wystąpienie do organów z odpowiednim wnioskiem.

W trakcie szkolenia dokładnie omówimy zmiany wprowadzone pakietem odpadowym. Wskażemy problemy interpretacyjne, które mogą się pojawić podczas stosowania nowych przepisów. Przybliżymy, czego można się spodziewać podczas kontroli organów inspekcji ochrony środowiska. Zwrócimy też uwagę na problematykę administracyjnych kar pieniężnych i konsekwencji ich nałożenia w dłuższej perspektywie czasowej.

W szczególności omówimy:

 • Zakres dostosowania wydanych zezwoleń do nowych wymogów
 • Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Wpływ nowelizacji na pozwolenia emisyjne
 • Produkty ubezpieczeniowe w kontekście obowiązku zabezpieczenia roszczeń
 • Najważniejsze nowe uprawnienia kontrolne WIOŚ
 • Uprawnienia WIOŚ w związku ze ściganiem przestępstw przeciwko środowisku oraz wykroczeń

Prowadzący

 • Joanna Kwaśny-Krajewska | Radca prawny, specjalista prawa ochrony środowiska
 • Maciej Jóźwiak | Adwokat, Szef praktyki rozwiązywania sporów
 • Paweł Stykowski | Radca prawny, Szef zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance

Czas i miejsce

 • Czwartek, 4 kwietnia 2019 
 • Rejestrację rozpoczniemy o godz. 9.00.
 • Część merytoryczna potrwa od godz. 9.30 do 12.00.  
 • Spotkanie odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy rejestracji będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Joanna Kwaśny-Krajewska

 • Of Counsel
 • +48 22 50 50 770
 • E-mail

Maciej Jóźwiak