Global menu

Our global pages

Close

Zatory płatnicze – nowe wyzwania, obowiązki i ryzyka przedsiębiorców

Już 29 stycznia zapraszamy na śniadanie biznesowe, podczas którego przyjrzymy się nowelizacji szeregu przepisów prawa dotyczących tzw. zatorów płatniczych. Nasi prawnicy kompleksowo przedstawią praktyczne sposoby na skuteczne stosowanie nowych przepisów.

Dlaczego ten temat jest ważny?  

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmienia szereg aktów prawnych, przez co wpływa na działalność każdego przedsiębiorcy – w szczególności w zakresie skutecznego i terminowego opłacania należności.

Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br. mocno zaingerowały w swobodę zawierania przez przedsiębiorców umów, ustalając maksymalne, a w wielu przypadkach także sztywne terminy zapłaty wierzytelności. Przedsiębiorcy zostali obarczeni nowymi obowiązkami, m.in. koniecznością składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty, które będą publicznie dostępne, czy badania statusu drugiej strony umowy.

Ważne zmiany zostały wprowadzone także w zakresie prawa podatkowego oraz procedury cywilnej.

Nową kompetencję zyskał Prezes UOKiK – nadzoruje teraz rynek w zakresie zatorów płatniczych. Organ ten może nakładać kary na przedsiębiorców za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych. Postępowania w tym zakresie mogą być wszczynane po anonimowych donosach z rynku, a sygnalistom jest zapewniana anonimowość. Tak jak w przypadkach innych postępowań, Prezes UOKiK uzyskał też kompetencję do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców. Kontrowersyjny jest zarówno sposób nakładania kar, jak i sposób i ewentualna możliwość ich weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Przedsiębiorcy będą zatem musieli skutecznie przygotować się do nowej rzeczywistości prawnej.

W szczególności omówimy

 • Czym są zatory płatnicze – zarys i powody nowelizacji
 • Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców
 • Kiedy i za jakie działanie związane z zatorami płatniczymi przedsiębiorca może spodziewać się kary ze strony Prezesa UOKiK
 • Jaki są uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych
 • Zatory płatnicze a kwestie podatkowe
 • Zatory płatnicze a kwestie procesowe

Prowadzący

 • dr Dariusz Aziewicz | radca prawny w zespole Commercial, specjalista prawa konkurencji 
 • Magdalena Bartosiewicz | radca prawny w zespole rozwiązywania sporów, specjalista w zakresie prawa karnego i compliance  
 • Agnieszka Wierzbicka, doradca podatkowy

Czas i miejsce 

 • Środa 29 stycznia 2020
 • Siedziba kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej  14/16a (piąte piętro)
 • Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 12.00. Rejestrację rozpoczniemy o godz. 9.00.
Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy rejestracji będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w tym i podobnych spotkaniach mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz prawnicy wewnętrzni przedsiębiorstw.

Dariusz  Aziewicz

 • Associate
 • +48 22 50 50 738
 • E-mail