Global menu

Our global pages

Close

Zatory płatnicze - obecne działania UOKiK i ich skutki dla przedsiębiorców 

W czerwcu bieżącego roku Prezes UOKiK wszczął ponad 50 postępowań w ramach tzw. przeciwdziałania zatorom płatniczym. Zgodnie z wypowiedziami z początku roku, planuje się coroczne wszczynanie ok. 100 postępowań w tego typu sprawach, dane o potencjalnych naruszeniach pochodzą z Krajowej Administracji Skarbowej.

Webinarium | 24 września | godz. 11.00-12.00

Już 24 września zapraszamy na webinarium, podczas którego przyjrzymy się stosowaniu przez Prezesa UOKiK przepisów dotyczących zatorów płatniczych. Nasz ekspert kompleksowo przedstawi praktyczne aspekty ich stosowania. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa godzinę. 

Aby zapisać się na webinarium, należy wypełnić formularz dostępny pod poniższym przyciskiem. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Link do transmisji prześlemy zerejestrowanym osobom dzień przed spotkaniem. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o wiadomość na adres: alicja.wyczolkowska@eversheds-sutherland.pl lub tel. 22 50 50 705. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Dlaczego ten temat jest ważny?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmieniła szereg aktów prawnych, przez co wpłynęła na działalność każdego przedsiębiorcy – w szczególności w zakresie skutecznego i terminowego opłacania należności.

Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br., mocno zaingerowały w swobodę zawierania przez przedsiębiorców umów, ustalając maksymalne, a w wielu przypadkach także sztywne terminy zapłaty wierzytelności. Przedsiębiorcy zostali obarczeni nowymi obowiązkami, m.in. koniecznością składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty, które będą publicznie dostępne, czy badania statusu drugiej strony umowy.

Nową kompetencję zyskał Prezes UOKiK – nadzoruje on teraz rynek w zakresie zatorów płatniczych. Organ ten może nakładać kary na przedsiębiorców za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych. Postępowania w tym zakresie mogą być wszczynane po anonimowych donosach z rynku, a sygnalistom jest zapewniana anonimowość. Tak jak w przypadkach innych postępowań, Prezes UOKiK uzyskał też kompetencję do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców. Kontrowersyjny jest zarówno sposób nakładania kar, jak i sposób i ewentualna możliwość ich weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Przedsiębiorcy muszą skutecznie przygotować się do nowej rzeczywistości prawnej, a Prezes UOKiK już aktywnie sprawdza, czy przepisy nie są naruszane. 

W szczególności omówimy

 • Czym są zatory płatnicze
 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców
 • Kiedy i za jakie działanie związane z zatorami płatniczymi przedsiębiorca może spodziewać się kary ze strony Prezesa UOKiK
 • Jakie są uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów o zatorach płatniczych
 • Jakie postępowania prowadzi obecnie Prezes UOKiK w tym zakresie

Prowadzący

 • dr Dariusz Aziewicz - radca prawny w zespole Commercial, specjalista prawa konkurencji 
Spotkanie odbędzie się pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej

Dr. Dariusz  Aziewicz

 • Senior Associate
 • +48 22 50 50 738
 • E-mail
eIzba