Global menu

Our global pages

Close

Nowe regulacje dla suplementów diety. Reklama, obrót apteczny, notyfikacja i kary 

22 listopada 2022  |  10.00-11.30  |  Formuła hybrydowa 

Część specjalna tylko dla uczestników stacjonarnych

Dlaczego warto wziąć udział?  

Spotkanie dotyczyć będzie najgłośniej dyskutowanych „nowości” w branży suplementów diety wynikających z propozycji zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która jest kluczową ustawą dla rynku suplementów i żywności w ogóle. Warto przygotować się na szereg nowych obowiązków w szczególności w zakresie reklamy. W opisie założeń do przygotowywanego projektu jest szereg nowych ograniczeń dotyczących marketingu suplementów diety, począwszy od potencjalnego zakazu stosowania wizerunku łóżka czy wagi (!), a skończywszy na zakazie umieszczania suplementów diety przy stanowisku obsługi klienta w aptekach. Przepisy te mogą znacząco wpłynąć na działania podejmowane przez producentów suplementów diety, jak i apteki i punkty obrotu pozaaptecznego. Poruszone podczas spotkania kwestie pomogą zminimalizować ryzyko naruszenia ww. przepisów, w tym uniknąć nowych, zwiększonych kar Inspekcji Sanitarnej. 

W programie

Reklama 

 • Zakaz wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 
 • Kierowanie reklamy do małoletnich 
 • Stosowanie marek parasolowych 
 • Separacja produktów w aptekach 
 • Dobrowolne znaki jakości

Powiadomienia 

 • Termin na uzyskanie opinii URPL
 • 14-dniowy termin na złożenie opinii naukowej
 • Zmiany w zakresie wysokości i systemu wymierzania kar

Warto przyjść do nas do biura - mamy specjalny bonus dla uczestników stacjonarnych 

Po zakończeniu spotkania online, uczestników spotkania stacjonarnego zaprosimy na część specjalną poświęconą case study, w którym zajmiemy się symulacją działania projektowanych zmian w praktyce.

Zaprezentujemy i omówimy reklamę, w której uwidoczniony jest gabinet dietetyka z szeregiem sprzętów potrzebnych w jego codziennej pracy. Zastanowimy się wspólnie, jakie ryzyka i ograniczenia niesie za sobą taka reklama w świetle projektowanych zmian prawnych, a także wskażemy, w jaki sposób te ryzyka można eliminować.

Sesja pytań i odpowiedzi dostępna będzie wyłącznie dla uczestników części stacjonarnej.

Kwestie organizacyjne

 • Spotkanie planujemy w formule hybrydowej - stacjonarnie w siedzibie kancelarii w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A oraz przez MS Teams.  
 • Szkolenie przeznaczone jest dla producentów suplementów diety oraz dla aptek. Z udziału wyłączeni są prawnicy z innych kancelarii prawnych.
 • Kontakt organizacyjny: sylwia.kocyk@eversheds-sutherland.pl, tel. +48 22 50 50 774.