Global menu

Our global pages

Close

Reforma porozumień dystrybucyjnych w unijnym prawie konkurencji  

15 listopada 2022 |  10.00-11.30  |  Formuła hybrydowa | Część specjalna tylko dla uczestników stacjonarnych

Czy znasz już nowe zasady stosowania unijnych reguł konkurencji do współpracy dostawców i odbiorców, w tym zwłaszcza do dystrybucji? Czy wiesz, w jakich przypadkach będzie można „poluzować” systemy dystrybucji? Powiemy o tym podczas spotkania w ramach naszego cyklu „Commercial Update”, które odbędzie się 15 listopada 2022 r. w formule hybrydowej. Warto jednak spotkać się z nami w naszej siedzibie – mamy część bonusową dla uczestników stacjonarnych.

Dlaczego warto wziąć udział?  

Na warsztat weźmiemy nowe rozporządzenie dotyczące porozumień wertykalnych (dystrybucyjnych) w unijnym prawie konkurencji (Rozporządzenie 2022/720, z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych). Okres na dostosowanie systemów dystrybucji do nowych zasad mija w połowie przyszłego roku. To dobry moment, aby poznać nowe zasady od strony praktycznej i zastanowić się nad zakresem ich wdrożenia. 

W programie

CZĘŚĆ 1. 

W pierwszej części spotkania omówimy najważniejsze zmiany wprowadzone przepisami nowego unijnego rozporządzenia. Powiemy między innymi o tym, jakie nowe możliwości daje: 

 • większą elastyczność w kształtowaniu systemów dystrybucji (dystrybucja wyłączna/selektywna)
 • nowe dopuszczalne zasady działania sieci dystrybucyjnych
 • dopuszczalną możliwość różnicowania kanałów sprzedaży (online vs. offline)
 Omówimy też podejście do: 
 • zakazu konkurencji 
 • ustalania cen odsprzedaży 
 • sprzedaży poprzez e-commerce 
 • sprzedaży aktywnej i sprzedaży pasywnej 
 • podwójnej dystrybucji 
 • wymiany informacji
 • umów agencyjnych

CZĘŚĆ 2. Tylko dla uczestników stacjonarnych

Ta część spotkania przeznaczona będzie wyłącznie dla Gości, którzy odwiedzą nas w naszej siedzibie i będzie polegała na omówieniu praktycznych case-studies dotyczących m.in.:

 • zasad sprzedaży internetowej
 • zasad sprzedaży poprzez platformy internetowe 
 • liberalizacji podejścia do systemów wyłączności 
 • cen odsprzedaży produktów 
 • podwójnej dystrybucji  

Kwestie organizacyjne  

 • Spotkanie planujemy w formule hybrydowej - stacjonarnie w siedzibie kancelarii w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A oraz przez MS Teams.  
 • Z udziału wyłączeni są prawnicy z innych kancelarii prawnych.
 • Kontakt organizacyjny: sylwia.kocyk@eversheds-sutherland.pl, tel. +48 22 50 50 774.