Global menu

Our global pages

Close

Zamówienia publiczne a transakcje M&A

15 października  |  9.00 - 10.30  |  Siedziba kancelarii Wierzbowski Eversheds
Warszawa, ul. Jasna 14/16a, V piętro

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe adresowane do osób odpowiedzialnych za planowanie oraz zarządzanie transakcjami M&A i projektami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Tematyka spotkania będzie interesująca nie tylko dla kierujących takimi procesami, ale także dla pozostałych prawników przedsiębiorstw zaangażowanych we wspomniane transakcje.

W trakcie spotkania omówimy case study, przedstawiające skutki pominięcia aspektu prawa zamówień publicznych przy reorganizacji przedsiębiorstwa wykonawcy w trakcie największego w Polsce przetargu w branży energetycznej. Liczymy, że zaprezentowane case study będzie punktem wyjścia do dyskusji, obejmującej następujące zagadnienia:

  • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Kumulatywne przystąpienie do długu, wynikającego z umowy dotyczącej zamówienia publicznego, przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  • Wiedza i doświadczenie w zamówieniach publicznych i ich skuteczny transfer w ramach transakcji M&A (udostępnianie potencjału osób trzecich).

  • W jakim zakresie badanie due diligence powinno obejmować aspekty prawa zamówień publicznych?

W ramach dyskusji chętnie odpowiemy na pytania dotyczące problemów, z którymi najczęściej spotykają się Państwo w swojej praktyce oraz podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie przeprowadzania transakcji M&A przez spółki aktywne na rynku zamówień publicznych.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele kancelarii Wierzbowski Eversheds: radca prawny Tomasz Zalewski, który specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz adwokat Krzysztof Feluch, specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i transakcjach M&A.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zapisać się na spotkanie, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza rejestracyjnego. Uprzejmie informujemy, iż dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zamówienia publiczne a transakcje M&A