Global menu

Our global pages

Close

Przewodnik: Przybliżamy prawo konkurencji: Praktyczne porady dla prawników i praktyków

Przepisy prawa konkurencji obowiązują nie tylko monopolistów - musi ich przestrzegać każdy przedsiębiorca. Praktyki zaliczane do naruszeń konkurencji, takie jak np. zmowy cenowe czy porozumienia o podziale rynku, są zakazane nawet wówczas, gdy przedsiębiorcy w nich uczestniczący mają znikomą siłę rynkową.

Wkrótce czeka nas istotna zmiana przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W projekcie nowelizacji Ustawy przewiduje się m.in. wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych, pełniących funkcje kierownicze lub wchodzących w skład organu zarządzającego przedsiębiorstwa za działanie lub zaniechanie, nawet nieumyślne, które doprowadziło do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na osobę odpowiedzialną za antykonkurencyjną praktykę karę pieniężną
w wysokości do równowartości 500.000 euro.

Mamy nadzieję, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie nie tylko ciekawą lekturą, ale przede wszystkim praktycznym przewodnikiem wskazującym ograniczenia swobody działalności przedsiębiorców wynikające z przepisów prawa konkurencji, a także sposoby unikania naruszeń oraz minimalizowania ich konsekwencji.

Aby otrzymać elektroniczną wersję Przewodnika należy wypełnić poniższy formularz.

Dane kontaktowe
Dane odbiorcy
Jestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds